Kılavuz

Yardım

Arama terimini giriniz.

Defter-Beyan Sistemi Kılavuzu (versiyon 1.8) için tıklayınız.

2021 Yılı Defter İşlemlerine İlişkin Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar tıklayınız.

Stok Defterinin Kullanıma Kapatılması Hakkında tıklayınız.

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar 20.10.2020 tıklayınız.

Vergi Kesintisi Yapmayanlar İçin Muh-SGK Beyannamesi Duyuru tıklayınız.

Stok Yönetimi Kullanıcı Kılavuzu için tıklayınız.

Envanter Takip Listesi Kullanıcı Kılavuzu için tıklayınız.

2019 Defter Yönetimi ve Bilanço Esasına Geçiş Kılavuzu için tıklayınız.

Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi (1001E) Kılavuzu için tıklayınız.

Basit Usul Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi (1001C) Kılavuzu için tıklayınız.

Sabit Kıymet Yönetimi Kullanıcı Kılavuzu için tıklayınız.

Dönemsellik İlkesi Kapsamında Gider Kayıtlarının Muhasebeleştirilmesi Kılavuzu için tıklayınız.

2019 Karşılama Ekranları Kılavuzu için tıklayınız.

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Duyurusu 18.08.2020 tıklayınız.

2018 Yılında Sistemi Kimler Kullanacak Kılavuzu için tıklayınız.

Hızlı Gelir ve Gider Kayıtları Kullanım Kılavuzu için tıklayınız.

Defter-Beyan Sistemi Başvuru Kılavuzu için tıklayınız.

Defter-Beyan Sistemi Noterler Başvuru Kılavuzu için tıklayınız.

Alt Kullanıcı Ekleme Kılavuzu için tıklayınız.

Dış Sistem Kullanıcısı Tanımlama Kılavuzu için tıklayınız.

Bilanço Usulune Tabi Defter Sorgulama Kılavuzu için tıklayınız.

Basit Usulden İşletme Hesabı Esasına Geçenlerin Onay Ekranları Kılavuzu için tıklayınız.

Meslek Odası Ekranları ve İşlemleri Kılavuzu için tıklayınız.

Basit Usule Tabi Mükelleflerin Gün Sonu Hasılatlarını Toplu Bir Şekilde Ekleme Kılavuzu için tıklayınız.

Basit Usule Tabi Mükelleflerin Perakende Satış Fişlerini Toplu Bir Şekilde Ekleme Kılavuzu için tıklayınız.

Filtreleme ile Gelir-Gider Raporlarının Alınması Kılavuzu için tıklayınız.

Hızlı Kayıt Gider Türleri Kullanım Kılavuzu için tıklayınız.

Mali Bilgiler Kullanım Kılavuzu için tıklayınız.