Serbest Meslek

Serbest Meslek

Serbest meslek faaliyeti, sermayeden ziyade şahsi mesaiye, ilmi veya mesleki bilgiye veya ihtisasa dayanan ve ticari niteliği olmayan işlerin işverene bağlı olmaksızın şahsi sorumluluk altında kendi nam ve hesabına yapılmasıdır. Gelir Vergisi Kanununun 65 ve müteakip maddelerinde serbest meslek kazançlarına ilişkin açıklamalara yer verilmiştir.

Serbest meslek kazançlarının vergilendirilmesine yönelik rehbere buradan ulaşabilirsiniz.