Belge Bilgisi Alanları

Yardım

Arama terimini giriniz.

1-) Belge Bilgisi Alanındaki “Deftere Kayıt Tarihi” Ne Anlama Gelmektedir?

Deftere kayıt tarihi belgenin sisteme giriş tarihini değil, belgenin defterde yer alacağı (bir başka ifadeyle o belgenin beyannameye yansıyacağı dönemi/tarihi) tarihi ifade etmektedir. Örneğin 10/1/2018 tarihinde düzenlenmiş ve üzerinde bu tarihin yer aldığı fatura, deftere 10/1/2018 tarihinde kaydedilir ise, bu fatura Ocak dönemine ilişkin beyannamelerde (örneğin KDV beyannamesi) beyan edilecektir.

2-) Belge Bilgisi Alanındaki “Deftere Kayıt Tarihi” ile “Belge Tarihi” Arasındaki Fark Nedir?

Deftere kayıt tarihi belgenin deftere kayıt edileceği (bir başka ifadeyle beyan edileceği dönemi) tarihi ifade ederken, belge tarihi belgenin düzenlendiği tarihi ifade etmektedir.

3-) Deftere Kayıt Tarihi” Alanına “Belge Tarihi” Alanındaki Tarihten Daha Önceki Tarih Girilerek Kayıt Yapılabilir Mi?

Deftere Kayıt Tarihi” alanına hiçbir şekilde “Belge Tarihi” alanına girilen tarihten daha önceki bir tarih girilerek kayıt yapılamaz.

4-) “Belge Tarihi” Alanına “Deftere Kayıt Tarihi” Alanındaki Tarihten Daha Sonraki Bir Tarih Girilerek Kayıt Yapılabilir Mi?

“Belge Tarihi” alanına hiçbir şekilde “Deftere Kayıt Tarihi” alanına girilen tarihten sonraki bir tarih girilerek kayıt yapılamaz.

5-) Belge Bilgisi Alanında “Dönemsellik Gider” Belge Türü Neyi İfade Etmektedir?

Dönemsellik gider belge türü, “dönemsellik ilkesi” kapsamında ana kayıt işleminin,  dönem(ler) itibari ile kayıt altına alınmasını ifade etmektedir.

6-) Belge Bilgisi Alanındaki “Çoklu Belge” Türü Ne İfade Etmektedir?

“Çoklu Belge” türü ile KDV dâhil 300.-TL tutarını aşmamak kaydıyla birden fazla belgenin satır ekle fonksiyonunun kullanılması suretiyle tek bir kayıt ile Sisteme girilebilmesi mümkündür.

7-) Hangi Belge Türleri İçin “Çoklu Belge” Türü ile Gider Kaydı Yapılamaz?

Birden fazla sayıdaki “fatura”, “e-fatura”, “e-arşiv fatura”, “serbest meslek makbuzu”, e-serbest meslek makbuzu”, “gider pusulası”, “müstahsil makbuzu”, “e-bilet” belge türleri tek bir kayıt ile Sisteme girilemez.

Birden fazla sayıda olan bu belgelerin farklı seçenekler seçilmek suretiyle de Sisteme tek bir kayıt ile girilmemesi gerekmektedir.

8-) Hangi Belge Türleri İçin “Çoklu Belge” Türü ile Gider Kaydı Yapılabilir?

Birden fazla sayıdaki “perakende satış fişi, “ödeme kaydedici cihaz fişi”, “yolcu taşıma bileti” ile “otopark fişi” belgeleri, KDV dâhil 300.-TL tutarı aşılmaksızın Sisteme girilebilir. Gider kayıt alt türlerinin birbirinden farklı olması durumunda satır ekle fonksiyonunun kullanılması suretiyle giriş yapılabilir.

9-) Birden Fazla Belgenin “Çoklu Belge” Türü İle Tek Bir Kayıtla Girilmesi Durumunda “Deftere Kayıt Tarihi” ile “Belge Tarihi” Alanına Hangi Tarihin Girilmesi Gerekmektedir?

Birden fazla belgenin “çoklu belge türü” ile tek bir kayıtla Sisteme kaydında, aynı aya ait belgelerden, düzenlenme tarihi en son tarih olanına ilişkin tarihin “Deftere Kayıt Tarihi” ile “Belge Tarihi” alanlarına girilmesi gerekmektedir.

10-) Belge Bilgisi Alanındaki “T.C. Kimlik Numarası” veya “Vergi Kimlik Numarası” Alanlarının Doldurulması Zorunlu Mudur?

Nihai tüketici seçeneğinde, T.C Kimlik Numarası, Vergi Kimlik Numarası, Vergi Dairesi ve Adres alanlarının doldurulması mükellefin isteğine bırakılmıştır. Belgenin vergi mükelleflerine düzenlenmesi durumunda ise vergi kimlik numarası (T.C. Kimlik Numarası) bilgilerinin Sisteme kaydedilmesi zorunludur.

11-) Belge Bilgisi Alanında “Belgenin Düzenlendiği Kişi veya Kurum” “Vergi Mükellefi” Seçilirse “T.C Kimlik Numarası” veya “Vergi Kimlik Numarası” ve Vergi Dairesi Bilgilerinin Girilmesi Zorunlu Mudur?

Belgenin vergi mükelleflerine düzenlenmesi durumunda söz konusu belgenin üzerinde Vergi Usul Kanununun ilgili maddesi gereğince vergi kimlik numarası (T.C. Kimlik Numarası) ve vergi dairesi bulunması gerektiğinden, Sisteme yapılacak kayıtlarda da söz konusu bilgilerin kaydedilmesi zorunludur.

12-) Belge Bilgisi Alanında “Belgenin Düzenlendiği Kişi veya Kurum” “Nihai Tüketici” Seçilirse Hangi Alanların Doldurulması İhtiyari Olacaktır?

Nihai tüketici seçeneğinde, T.C Kimlik Numarası, Vergi Kimlik Numarası, Vergi Dairesi ve Adres alanlarının doldurulması mükellefin isteğine bırakılmıştır.

13-) Belge Bilgisi Alanında “T.C Kimlik Numarası” veya “Vergi Kimlik Numarası” Bölümünün Doldurulması Durumunda, Hangi Alanlar Otomatik Gelmektedir?

Belge Bilgisi Alanında “T.C Kimlik Numarası” veya “Vergi Kimlik Numarası” bölümünün doldurulması durumunda “Ad”, “Soyad” ve” Vergi Dairesi” alanları bilgileri otomatik gelmektedir.

14-) “Diğer” Belge Türü ile Yapılan Gider Kayıtlarında, Belge Bilgisi Alanındaki Hangi Bölümlerin Doldurulması İhtiyaridir?

“Diğer” belge türü ile yapılan gider kayıtlarında "T.C Kimlik Numarası” / “Vergi Kimlik Numarası”, "Unvan" / “Ad-Soyad”, "Vergi Dairesi” ve “Adres” alanlarının doldurulması mükellefin isteğine bırakılmıştır.

15-) Belge Bilgisi Alanındaki “Diğer Belge” Türü Hangi Belgeleri İçermektedir?

Bu tür “Belge Türü” bölümünde yer almayan diğer belge türlerini ifade etmektedir.  Banka dekontu, ücret bordrosu, hesap ekstresi, sözleşmeler, oda aidat makbuzu, apartman aidat makbuzu, vergi dairesi alındısı makbuz, vb. belgeler bu tür kapsamında değerlendirilebilir.

16-) Belge Bilgisi Alanındaki “Seri No” ve “Sıra No” Bölümünün Doldurulması Zorunlu Mudur?

Sadece “Diğer Belge” türünün kaydında, “Seri No” ve “Sıra No” alanlarının doldurulması mükellefin isteğine bırakılmıştır.

17-)“Adres Ekle” Butonu Tıklanarak Açılan “Adres” Alanının Doldurulması Zorunlu Mudur?

Belge bilgisi girişlerinde, adres alanına bilgi girilmesi ihtiyaridir. Söz konusu alana adres bilgisi girmek isteyenler, “Adres Ekle” butonuna basarak bu alanı görünür kılıp, istedikleri bilgileri girebilirler.

18-)“Adres Bilgisi Ekle” Butonu Neyi İfade Etmektedir?

“Adres Bilgisi Ekle” kısmı söz konusu belge üzerindeki adresin girileceği alan olup bu kısmın doldurulması ihtiyaridir.

19-) Belge Bilgisi Alanındaki “Vergi Dairesi” Bölümünün Doldurulması Zorunlu Mudur?

Nihai tüketici seçeneğinde, vergi dairesi alanının doldurulması mükellefin isteğine bırakılmıştır. Belgenin vergi mükelleflerine düzenlenmesi durumunda ise vergi dairesi bilgilerinin Sisteme kaydedilmesi zorunludur.

20-) “Kaydet ve Devam Et” Seçeneği ile Gelir Kaydı Yapılırken, Belge Bilgisi Alanında Ne Tür Değişiklikler Olmaktadır?

“Kaydet ve Devam Et” seçeneğinde, “Deftere Kayıt Tarihi”, “Belge Tarihi”, “Belge Türü”, “Seri No” bilgileri sabit kalırken, “Sıra No”, “Fiş No”, “Fatura No”, “Z No” bilgileri bir sayı artmaktadır.

Bununla birlikte kullanıcılar, “Belge Bilgisi” alanındaki tüm bilgileri değiştirebilmektedir.

21-) “Kaydet ve Devam Et” Seçeneği ile “Z Raporu” ve “Gün Sonu Hasılat” Belge Türleri ile Gelir Kaydı Yapılırken, Belge Bilgisi Alanında Ne Tür Değişiklikler Olmaktadır?

“Kaydet ve Devam Et” seçeneğine basıldığında, Sistem tarafından “Deftere Kayıt Tarihi” ve “Belge Tarihi” bir gün, “Sıra No”, “Fiş No”, “Fatura No” bilgileri ise bir sayı artırılmaktadır. “Belge Türü”, “Seri No” bilgileri ise sabit kalmaktadır.

22-) Belge Bilgisi Alanındaki “Serbest Meslek Makbuzu“ ile “Serbest Meslek Makbuzu (POS)” Belge Türleri Arasında Nasıl Fark Vardır?

Serbest meslek faaliyetinde bulunan doktor, diş hekimi ve veterinerlerin bedelini kredi kartı kullanmaksızın (nakit, çek, havale vb. aracılığıyla) tahsil ettikleri hizmetler için Vergi Usul Kanuna göre “Serbest Meslek Makbuzu” düzenlemeleri gerekmektedir.

POS belgesi ile beraber “Serbest Meslek Makbuzu” düzenlemeleri durumunda bu iki belgeden sadece birinin gelir olarak dikkate alınacağı, bu belgeyi kullananlar açısından her iki belgeye istinaden sadece bir gider kaydı yapılacağı belirtilmiştir.

23-) Belge Türü Bölümünde Yer Alan Gümrük Beyannamesi Neyi İfade Eder?

Gider kayıtlarının,  KDV Beyannamesinin  "İndirimler Tablosunda yer alan "110 - İthalde Ödenen KDV" satırına  otomatik aktarımın sağlanmasını amacıyla sisteme eklenen belge türünü ifade eder.

24-) Belge Bilgisi Alanında Yer Alan Bölümlerin Kırmızı Çerçeve ile Gösterilmesi Ne Anlama Gelmektedir?

Söz konusu alanların kırmızı çerçeve ile belirginleştirilmesi, söz konusu alanların doldurulması zorunlu alanlar olduğunu ifade etmektedir.

25-) Belge Bilgisi Alanına Yapılan Bilgi Girişleri Sistem Tarafından Saklanıyor Mu?

“Gelir Ekle” ya da “Gider Ekle” başlıklarında yer alan “Belge Bilgisi” alanına yazılan TCKN/VKN, Unvan/Ad-Soyad, Vergi Dairesi ve Adres alanlarına yapılan bilgi girişleri Sistem tarafından saklanmakta ve daha sonraki zamanlarda VKN/TCKN bilgilerinin girilmesinin ardından söz konusu bilgiler Sistem tarafından doldurulacaktır.