Gelir Muhasebe Kayıtları

Yardım

Arama terimini giriniz.

1-) Ticari Mal Satışı Nasıl Kaydedilir?

Sisteme giriş yapıldıktan sonra, sol menüde yer alan “Muhasebe Bilgileri" başlığı altında yer alan “Gelir Ekle” menüsü tıklanarak “Belge Bilgisi” bölümünde uygun belge türü seçildikten sonra “Gelir Kalemleri” bölümünde sırasıyla “satış türü” ”normal satışlar” “gelir kayıt türü” “mal satışı ” ve “gelir kayıt alt türü” “uygun tür” seçilerek kayıt yapılabilir.

“Gelir Kayıt Alt Türü” kısmına eklenmek istenilen “ticari mal türü” yazılarak “Yeni Ekle” butonuna basılır ve istenilen alt “ticari mal türü” Sisteme eklenebilir.

2-) Hizmet Satışı Nasıl Kaydedilir?

Sisteme giriş yapıldıktan sonra, sol menüde yer alan “Muhasebe Bilgileri" başlığı altında yer alan “Gelir Ekle” menüsü tıklanarak “Belge Bilgisi” bölümünde uygun belge türü seçildikten sonra “Gelir Kalemleri” bölümünde sırasıyla “satış türü” “normal satışla” “gelir kayıt türü” “hizmet satışı ” ve “gelir kayıt alt türü” “uygun tür” seçilerek kayıt yapılabilir.

“Gelir Kayıt Alt Türü” kısmına eklenmek istenilen “hizmet türü” yazılarak “Yeni Ekle” butonuna basılır ve istenilen alt “hizmet türü” Sisteme eklenebilir.

3-) Diğer Hasılat Gelirleri Nasıl Kaydedilir?

Sisteme giriş yapıldıktan sonra, sol menüde yer alan “Muhasebe Bilgileri" başlığı altında yer alan “Gelir Ekle” menüsü tıklanarak “Belge Bilgisi” bölümünde uygun belge türü seçildikten sonra “Gelir Kalemleri” bölümünde sırasıyla “satış türü” “diğer” “gelir kayıt türü” ve “gelir kayıt alt türü” “uygun tür” seçilerek kayıt yapılabilir.

4-) Taksi, Dolmuş, Minibüs ve Umum Servis Araçlarına İlişkin Ticari Plaka Satış Geliri Nasıl Kaydedilir?

Sisteme giriş yapıldıktan sonra, sol menüde yer alan “Muhasebe Bilgileri” başlığı altında yer alan “Gelir Ekle” menüsü tıklanarak “Belge Bilgisi” bölümünde uygun belge türü seçildikten sonra “Gelir Kalemleri” bölümünde sırasıyla “satış türü” “normal satış” “gelir kayıt türü” “diğer hâsılat” ve “gelir kayıt alt türü “ticari plaka satış” seçilerek kayıt yapılabilir.

5-)Ticari Mal Alışına İlişkin KDV’siz Alıştan İadeler Nasıl Kaydedilir?

Sisteme giriş yapıldıktan sonra, sol menüde yer alan “Muhasebe Bilgileri” başlığı altında yer alan “Gelir Ekle” menüsü tıklanarak “Belge Bilgisi” bölümünde uygun belge türü seçildikten sonra “Gelir Kalemleri” bölümünde sırasıyla “satış türü” “diğer işlemeler  (KDV Beyannamesi)” “gelir kayıt türü”,” mal satışı” gelir kayıt alt türünde “mal satışı ” ve KDV’siz işlem” seçeneğinden  “vardır”  seçildikten sonra “diğer işlemler” kutucuğundan “504-Alınan Malların İadesi, Gerçekleşmeyen İşlemler" seçilerek kayıt yapılabilir.

“Gelir Kayıt Alt Türü” kısmına “Alıştan İade Geliri” türü yazılarak “Yeni Ekle” butonuna basılır ve alt tür Sisteme eklenebilir.

6-) Basit Usulde Vergilendirilen Mükelleflerin “Fiyat Farkı İade Geliri” Nasıl Kaydedilir?

Sisteme giriş yapıldıktan sonra, sol menüde yer alan “Muhasebe Bilgileri" başlığı altında yer alan “Gelir Ekle” menüsü tıklanarak “Belge Bilgisi” bölümünde “diğer” belge türü seçildikten sonra “Gelir Kalemleri” bölümünde sırasıyla “satış türü” “diğer”, “gelir kayıt türü” “diğer hâsılat” ve “gelir kayıt alt türünde” “diğer” seçilerek kayıt yapılabilir.

7-) Dönem Sonu Mal Mevcudunun “Deftere” Hangi Tarih İtibari Deftere Kaydedilmesi Gerekmektedir?

Dönem sonu mal mevcudunun, yılın son gününde tek bir kayıt ile  deftere kaydedilmesi  gerekmektedir.

8-) Basit Usulde Vergilendirilen Mükelleflerin Yansıtma Gelirleri Nasıl Kaydedilir?

Sisteme giriş yapıldıktan sonra, sol menüde yer alan “Muhasebe Bilgileri” başlığı altında yer alan “Gelir Ekle” menüsü tıklanarak “Belge Bilgisi” bölümünde belge türü “diğer” seçildikten sonra “Gelir Kalemleri” bölümünde sırasıyla “satış türü” “diğer” “gelir kayıt türü” ve “gelir kayıt alt türünde” “uygun gelir türü” seçilerek kayıt yapılabilir.

9-) “İşletme Defteri” ve “Serbest Meslek Kazanç Defteri”ne Yansıtma Geliri Nasıl Kaydedilir?

Sisteme giriş yapıldıktan sonra, sol menüde yer alan “Muhasebe Bilgileri” başlığı altında yer alan “Gelir Ekle” menüsü tıklanarak “Belge Bilgisi” bölümünde uygun belge türü seçildikten sonra “Gelir Kalemleri” bölümünde sırasıyla “satış türü” “diğer işlemeler (KDV Beyannamesi)” “gelir kayıt türü” “diğer hâsılat”, “gelir kayıt alt türünde” “yansıtma geliri” seçildikten sonra “diğer işlemler” kutucuğundan "504-“Alınan Malların İadesi, Gerçekleşmeyen İşlemler” seçilerek kayıt yapılabilir.

10-) Serbest Meslek Makbuzu (POS) ile Gelir Nasıl Kaydedilir?

Serbest meslek faaliyetinde bulunan doktor, diş hekimi ve veterinerlerin 379 Sıra No.lu Vergi Usul Genel Tebliği çerçevesinde düzenledikleri ve serbest meslek makbuzu yerine geçen POS sliplerinin bu tür ile gün gün ve tek tek Sisteme kaydedilmesi gerekmektedir.

11-) Basit Usulde Vergilendirilen Mükelleflerin Gün Sonu Hâsılatı Belge Türü ile Gelir Nasıl Kaydedilir?

Ticari kazançları basit usulde tespit edilen mükelleflerin, kendilerine ilgili mevzuat ile tanınan imkân çerçevesinde, gün sonunda muhtelif müşteriler adına düzenlemiş oldukları belgelerin bu tür ile gün gün ve tek tek Sisteme kaydedilmesi gerekmektedir.

12-) Diğer Belge Türü ile Hangi Gelir Kayıtları Yapılabilmektedir?

Faiz geliri, komisyon geliri, kur farkı geliri, yansıtma geliri, fiyat farkı geliri, sosyal güvenlik prim teşvikleri geliri, KOSGEB destek geliri, Ar-Ge destek gelirlerine ilişkin kayıtların bu tür ile Sisteme girilebilmesi mümkündür.

13-) Mali Müşavirlik Danışmanlık Gelirleri Nasıl Kaydedilir?

Sisteme giriş yapıldıktan sonra, sol menüde yer alan “Muhasebe Bilgileri” başlığı altında yer alan “Gelir Ekle” menüsü tıklanarak “Belge Bilgisi” bölümünde belge türü “serbest meslek makbuzu, e-serbest meslek makbuzu” seçildikten sonra “Gelir Kalemleri” bölümünde sırasıyla “satış türü” “normal satışlar” “gelir kayıt türü” “hizmet satışı” ve uygun “gelir kayıt alt türü” seçilmesinin ardından “stopajlı satım” seçeneğinden “vardır” işaretlenerek aktif hale gelen “stopaj” kutucuğundan” “022-Diğer serbest meslek kazancı ödemeleri” seçilerek kayıt yapılabilir. “Gelir Kayıt Alt Tür” kısmına “Mali Müşavirlik/Danışmanlık Geliri” türü yazılarak “Yeni Ekle” butonuna basılır ve alt tür Sisteme eklenebilir.

14-) Tevsiki Zaruri Olmayan Belge Türü ile Hangi Gelir Kayıtları Yapılabilmektedir?

Dönem sonu emtia mevcuduna, daha önce indirim konusu yapılan KDV’nin ilavesine ilişkin kayıtların bu tür ile Sisteme girilebilmesi mümkündür.

15-) Vade Farkı Gelirleri Nasıl Kaydedilir?

Sisteme giriş yapıldıktan sonra, sol menüde yer alan “Muhasebe Bilgileri” başlığı altında yer alan “Gelir Ekle” menüsü tıklanarak “Belge Bilgisi” bölümünde belge türü “diğer” seçildikten sonra “Gelir Kalemleri” bölümünde sırasıyla “satış türü” “diğer” “gelir kayıt türü” “diğer hâsılat” ve “gelir kayıt alt türü “faiz geliri” seçilerek kayıt yapılabilir.

16-) Türkiye’de İkamet Etmeyenlere KDV Hesaplanarak Yapılan Satışlar Nasıl Kaydedilir?

Sisteme giriş yapıldıktan sonra, sol menüde yer alan “Muhasebe Bilgileri" başlığı altında yer alan “Gelir Ekle” menüsü tıklanarak “Belge Bilgisi” bölümünde uygun belge türü seçildikten sonra “Gelir Kalemleri” bölümünde sırasıyla “satış türü” “diğer işlemeler (KDV Beyannamesi)” “gelir kayıt türü” “diğer hasılat” ve “gelir kayıt alt türü” “diğer” seçildikten sonra “diğer işlemler” kutucuğundan “501- Türkiye’de İkamet Etmeyenlere KDV Hesaplanarak Yapılan Satışlar” seçilerek kayıt yapılabilir.

17-) Serbest Meslek Makbuzu Yerine Geçen POS Slipi Nasıl Kaydedilir?

Sisteme giriş yapıldıktan sonra, sol menüde yer alan “Muhasebe Bilgileri” başlığı altında yer alan “Gelir Ekle” menüsü tıklanarak “Belge Bilgisi” bölümünde belge türü “serbest meslek makbuzu (POS)” seçildikten sonra “Gelir Kalemleri” bölümünde sırasıyla “satış türü” “normal satışlar” “gelir kayıt türü” “hizmet satışı” ve uygun “gelir kayıt alt türü” seçilerek kayıt yapılabilir. Gelir Kayıt Alt Türü” kısmına eklenmek istenilen “hizmet türü” yazılarak “Yeni Ekle” butonuna basılır ve istenilen “alt hizmet türü” Sisteme eklenebilir.

18-) Kısmi Tevkifat Kapsamına Giren Hizmet Satışı Nasıl Kaydedilir?

Sisteme giriş yapıldıktan sonra, sol menüde yer alan “Muhasebe Bilgileri” başlığı altında yer alan “Gelir Ekle” menüsü tıklanarak “Belge Bilgisi” bölümünde uygun belge türü seçildikten sonra “Gelir Kalemleri” bölümünde sırasıyla “satış türü” “kısmi tevkifat uygulanan işlemler” “gelir kayıt türü” “hizmet satışları” ve uygun “gelir kayıt alt türü” seçildikten sonra “kısmi tevkifat” kutucuğundan ”uygun tür” seçilerek kayıt yapılabilir. “Gelir Kayıt Alt Türü” kısmına eklenmek istenilen “hizmet türü” yazılarak “Yeni Ekle” butonuna basılır ve istenilen alt  “hizmet türü” Sisteme eklenebilir.

19-) Kısmi Tevkifat Kapsamına Giren Ticari Mal Satışı Nasıl Kaydedilir?

Sisteme giriş yapıldıktan sonra, sol menüde yer alan “Muhasebe Bilgileri” başlığı altında yer alan “Gelir Ekle” menüsü tıklanarak “Belge Bilgisi” bölümünde uygun belge türü seçildikten sonra “Gelir Kalemleri” bölümünde sırasıyla “satış türü” “kısmi tevkifat uygulanan işlemler” “gelir kayıt türü” “mal satışı” gelir kayıt alt türü “mal satışı” seçildikten sonra “kısmi tevkifat” kutucuğundan “uygun tür” seçilerek kayıt yapılabilir. “Gelir Kayıt Alt Türü” kısmına eklenmek istenilen “ticari mal türü” yazılarak “Yeni Ekle” butonuna basılır ve istenilen alt “ticari mal türü” Sisteme eklenebilir.

20-) Kısmi İstisna Kapsamına Giren Sabit Kıymet Satışı Nasıl Kaydedilir?

Sisteme giriş yapıldıktan sonra, sol menüde yer alan “Muhasebe Bilgileri" başlığı altında yer alan “Gelir Ekle” menüsü tıklanarak “Belge Bilgisi” bölümünde uygun belge seçildikten sonra “Gelir Kalemleri” bölümünde sırasıyla “satış türü” “kısmi istisna kapsamına giren işlemler” seçilip “gelir kayıt türü” ve gelir kayıt alt türü “Sabit Kıymet Satışı” olarak seçilir ve ardından ekranda açılan “Sabit Kıymet Bilgileri” menüsünden satış işlemi yapılmak istenen sabit kıymet seçilerek sabit kıymet satış kayıt işlemi yapılır. Sabit kıymet satış işlemi kaydedildikten sonra Sistem tarafından sabit kıymetin “net defter değeri” ve “satış tutarı” referans alınarak, “sabit kıymet satış karı” veya “sabit kıymet satış zararı” otomatik olarak oluşur ve kaydedilir. Söz konusu kar veya zarar için kullanıcılar tarafından yeni bir kayıt yapılmasına gerek bulunmamaktadır.

21-) Kısmi İstisna Kapsamına Giren Ticari Mal Satışı Nasıl Kaydedilir?

Sisteme giriş yapıldıktan sonra, sol menüde yer alan “Muhasebe Bilgileri” başlığı altında yer alan “Gelir Ekle” menüsü tıklanarak “Belge Bilgisi” bölümünde uygun belge türü seçildikten sonra “Gelir Kalemleri” bölümünde sırasıyla “satış türü” “kısmi istisna kapsamına giren işlemler” “gelir kayıt türü” “mal satışı”, “gelir kayıt alt türü” “mal satışı” seçildikten sonra “kısmi istisna” kutucuğundan “uygun tür” seçilerek kayıt yapılabilir. “Gelir Kayıt Alt Türü” kısmına eklenmek istenilen “ticari mal türü” yazılarak “Yeni Ekle” butonuna basılır ve istenilen alt “ticari mal türü” Sisteme eklenebilir.

22-) Kısmi İstisna Kapsamına Giren Hizmet Satışı Nasıl Kaydedilir?

Sisteme giriş yapıldıktan sonra, sol menüde yer alan “Muhasebe Bilgileri” başlığı altında yer alan “Gelir Ekle” menüsü tıklanarak “Belge Bilgisi” bölümünde uygun belge türü seçildikten sonra “Gelir Kalemleri” bölümünde sırasıyla “satış türü” “kısmi istisna kapsamına giren işlemler” “gelir kayıt türü” “hizmet satışı” ve uygun “gelir kayıt alt türü” seçildikten sonra “kısmi istisna” kutucuğundan “uygun tür” seçilerek kayıt yapılabilir. “Gelir Kayıt Alt Türü” kısmına eklenmek istenilen  “hizmet türü” yazılarak “Yeni Ekle” butonuna basılır ve istenilen alt  “hizmet türü” Sisteme eklenebilir.

23-) “İşletme Kazanç Defteri” ile “Serbest Meslek Kazanç Defteri”nde Fiyat Farkı Geliri Nasıl Kaydedilir?

Sisteme giriş yapıldıktan sonra, sol menüde yer alan “Muhasebe Bilgileri" başlığı altında yer alan “Gelir Ekle” menüsü tıklanarak “Belge Bilgisi” bölümünde uygun belge türü seçildikten sonra “Gelir Kalemleri” bölümünde sırasıyla “satış türü” “diğer işlemeler (KDV Beyannamesi)” “gelir kayıt türü” “hizmet satışı”,” mal satışı”  veya “diğer hâsılat”, “gelir kayıt alt türünde “uygun tür” seçildikten sonra “diğer işlemler” kutucuğundan “550-Diğerleri” seçilerek kayıt yapılabilir. “Gelir Kayıt Alt Türü” kısmına “Fiyat Farkı Geliri” türü yazılarak “Yeni Ekle” butonuna basılır ve alt tür Sisteme eklenebilir.

24-) “İşletme Kazanç Defteri” ile “Serbest Meslek Kazanç Defteri”nde Alıştan İade Nasıl Kaydedilir?

Sisteme giriş yapıldıktan sonra, sol menüde yer alan “Muhasebe Bilgileri” başlığı altında yer alan “Gelir Ekle” menüsü tıklanarak “Belge Bilgisi” bölümünde uygun belge türü seçildikten sonra “Gelir Kalemleri” bölümünde sırasıyla “satış türü” “diğer işlemeler (KDV Beyannamesi)” “gelir kayıt türü” “hizmet satışı”,” mal satışı”  veya “diğer hâsılat” gelir kayıt alt türünde “uygun tür”  seçildikten sonra “diğer işlemler” kutucuğundan “504-Alınan Malların İadesi, Gerçekleşmeyen İşlemler" seçilerek kayıt yapılabilir. “Gelir Kayıt Alt Türü” kısmına “Alıştan İade Geliri” türü yazılarak “Yeni Ekle” butonuna basılır ve alt tür Sisteme eklenebilir.

25-) Tam İstisna Kapsamına Giren Ticari Mal Satışı Nasıl Kaydedilir?

Sisteme giriş yapıldıktan sonra, sol menüde yer alan “Muhasebe Bilgileri” başlığı altında yer alan “Gelir Ekle” menüsü tıklanarak “Belge Bilgisi” bölümünde uygun belge türü seçildikten sonra “Gelir Kalemleri” bölümünde sırasıyla “satış türü” “tam istisna kapsamına giren işlemler” “gelir kayıt türü” “mal satışı” ve “gelir kayıt alt türü” “mal satışı” seçildikten sonra “tam istisna” kutucuğundan “uygun tür” seçilerek kayıt yapılabilir. “Gelir Kayıt Alt Türü” kısmına eklenmek istenilen “ticari mal türü” yazılarak “Yeni Ekle” butonuna basılır ve istenilen alt “ticari mal türü” Sisteme eklenebilir.

26-) Tam İstisna Kapsamına Giren Hizmet Satışı Nasıl Kaydedilir?

Sisteme giriş yapıldıktan sonra, sol menüde yer alan “Muhasebe Bilgileri” başlığı altında yer alan “Gelir Ekle” menüsü tıklanarak “Belge Bilgisi” bölümünde uygun belge türü seçildikten sonra “Gelir Kalemleri” bölümünde sırasıyla “satış türü” “tam istisna kapsamına giren işlemler” “gelir kayıt türü” “hizmet satışı” ve uygun “gelir kayıt alt türü” seçildikten sonra “tam istisna” kutucuğundan “uygun tür” seçilerek kayıt yapılabilir. “Gelir Kayıt Alt Türü” kısmına eklenmek istenilen  “hizmet türü” yazılarak “Yeni Ekle” butonuna basılır ve istenilen alt  “hizmet türü” Sisteme eklenebilir.

27-) Basit Usulde Vergilendirilen Mükelleflerin Gün Sonu Ticari Mal Satışı Nasıl Kaydedilir?

Sisteme giriş yapıldıktan sonra, sol menüde yer alan “Muhasebe Bilgileri” başlığı altında yer alan “Gelir Ekle” menüsü tıklanarak “Belge Bilgisi” bölümünde belge türü “gün sonu hasılatı” seçildikten sonra “Gelir Kalemleri” bölümünde sırasıyla “satış türü” “normal satışlar” “gelir kayıt türü” “mal satışı” ve “gelir kayıt alt türü” “mal satışı” seçilerek kayıt yapılabilir. “Gelir Kayıt Alt Türü” kısmına eklenmek istenilen “ticari mal türü” yazılarak “Yeni Ekle” butonuna basılır ve istenilen alt “ticari mal türü” Sisteme eklenebilir.

28-) Basit Usulde Vergilendirilen Mükelleflerin Gün Sonu Hizmet Satışı Nasıl Kaydedilir?

Sisteme giriş yapıldıktan sonra, sol menüde yer alan “Muhasebe Bilgileri” başlığı altında yer alan “Gelir Ekle” menüsü tıklanarak “Belge Bilgisi” bölümünde belge türü “gün sonu hâsılatı” seçildikten sonra “Gelir Kalemleri” bölümünde sırasıyla “satış türü” ”normal satışlar “gelir kayıt türü” “hizmet satışı” ve “gelir kayıt alt türü” “uygun tür” seçilerek kayıt yapılabilir. “Gelir Kayıt Alt Türü” kısmına eklenmek istenilen  “hizmet türü” yazılarak “Yeni Ekle” butonuna basılır ve istenilen alt “hizmet türü” Sisteme eklenebilir.

29-) Basit Usulde Vergilendirilen Mükelleflerde Özel Matrah Şekline Tabi Satış Nasıl Kaydedilir?

Sisteme giriş yapıldıktan sonra, sol menüde yer alan “Muhasebe Bilgileri” başlığı altında yer alan “Gelir Ekle” menüsü tıklanarak “Belge Bilgisi” bölümünde uygun belge türü seçildikten sonra “Gelir Kalemleri” bölümünde sırasıyla “satış türü” “normal satışlar” “gelir kayıt türü” “mal satışı ve/veya hizmet satışı” ve uygun “gelir kayıt alt türü” seçilerek kayıt yapılabilir. Gelir Kayıt Alt Türü” kısmına eklenmek istenilen hizmet ve/veya ticari mal türü yazılarak “Yeni Ekle” butonuna basılır ve istenilen hizmet veya ticari mal türü Sisteme eklenebilir.

30-) Geçici Vergi Dönemleri İtibari İle Dönem Sonu Mal Mevcudunun Deftere Kaydedilmesi Mümkün Mü?

Geçici vergi dönemlerinde, hesap özetinde yer alan “dönem sonu mal mevcudu” kutucuğunun manuel doldurulması gerekmekte olup, deftere ayrıca kaydedilmesi mümkün bulunmamaktadır.

Dönem sonu mal mevcudu yılın son gününde tek bir kayıt ile deftere kaydedilmesi gerekmektedir.

31-) Kısmi Tevkifat Uygulanan İşlemler Kapsamına Giren “Hurda Metalden Elde Edilen Külçe Teslim Geliri” Nasıl Kaydedilir?

Sisteme giriş yapıldıktan sonra, sol menüde yer alan “Muhasebe Bilgileri” başlığı altında yer alan “Gelir Ekle” menüsü tıklanarak “Belge Bilgisi” bölümünde uygun belge türü seçildikten sonra “Gelir Kalemleri” bölümünde sırasıyla “satış türü” “kısmi tevkifat uygulanan işlemler”  “gelir kayıt türü” “mal satışı” ve “gelir kayıt alt türü” “uygun tür” seçildikten sonra “KDV Tevkifatı”  kutucuğundan “617-Hurda Metalden Elde Edilen Külçe Teslimi” türü seçilerek kayıt yapılabilir.

“Gelir Kayıt Alt Türü” kısmına eklenmek istenilen “ticari mal türü” yazılarak “Yeni Ekle” butonuna basılır ve istenilen alt “ticari mal türü” Sisteme eklenebilir.

32-) Kısmi İstisna Kapsamına Giren Külçe Altın, Külçe Gümüş, Kıymetli Taş Teslimlerine İlişkin Gelirler Nasıl Kaydedilir?

Sisteme giriş yapıldıktan sonra, sol menüde yer alan “Muhasebe Bilgileri” başlığı altında yer alan “Gelir Ekle” menüsü tıklanarak “Belge Bilgisi” bölümünde uygun belge türü seçildikten sonra “Gelir Kalemleri” bölümünde sırasıyla “satış türü” “kısmı istisna kapsamına giren işlemler” “gelir kayıt türü” “mal satışı” ve “gelir kayıt alt türü” “uygun tür” seçildikten sonra “kısmi istisna” kutucuğundan “230- Külçe Altın, Külçe Gümüş, Kıymetli Taş Teslimleri” türü seçilerek kayıt yapılabilir.

“Gelir Kayıt Alt Tür” kısmına eklenmek istenilen “ticari mal türü” yazılarak “Yeni ekle” butonuna basılır ve istenilen alt “ticari mal türü” Sisteme eklenebilir.

33-) Kısmi İstisna Kapsamına Giren Metal, Plastik, Kauçuk, Kâğıt, Cam Hurda ve Atık Teslimleri İlişkin Gelirler Nasıl Kaydedilir?

Sisteme giriş yapıldıktan sonra, sol menüde yer alan “Muhasebe Bilgileri” başlığı altında yer alan “Gelir Ekle” menüsü tıklanarak “Belge Bilgisi” bölümünde uygun belge türü seçildikten sonra “Gelir Kalemleri” bölümünde sırasıyla “satış türü” “kısmı istisna kapsamına giren işlemler” “gelir kayıt türü” “mal satışı” ve “gelir kayıt alt türü” “uygun tür” seçildikten sonra “kısmi istisna” kutucuğundan “231- Metal, Plastik, Kauçuk,  Kâğıt, Cam Hurda ve Atık Teslimleri” türü seçilerek kayıt yapılabilir.

“Gelir Kayıt Alt Türü” kısmına eklenmek istenilen “ticari mal türü” yazılarak “Yeni Ekle” butonuna basılır ve istenilen alt “ticari mal türü” Sisteme eklenebilir.

34-) Kısmi Tevkifat Uygulanan İşlemler Kapsamına Giren “Temizlik Hizmet Geliri” Nasıl Kaydedilir?

Sisteme giriş yapıldıktan sonra, sol menüde yer alan “Muhasebe Bilgileri” başlığı altında yer alan “Gelir Ekle” menüsü tıklanarak “Belge Bilgisi” bölümünde uygun belge türü seçildikten sonra “Gelir Kalemleri” bölümünde sırasıyla “satış türü” “kısmi tevkifat uygulanan işlemler” “gelir kayıt türü” “hizmet satışı” ve “gelir kayıt alt türü” “uygun tür” seçildikten sonra “KDV Tevkifatı”  kutucuğundan “612-Temizlik Hizmeti” türü seçilerek kayıt yapılabilir.

“Gelir Kayıt Alt Türü” kısmına eklenmek istenilen “hizmet türü” yazılarak “Yeni Ekle” butonuna basılır ve istenilen alt “hizmet türü” Sisteme eklenebilir.

35-) Kısmi Tevkifat Uygulanan İşlemler Kapsamına Giren “Yapı Denetim Hizmet Geliri” Nasıl Kaydedilir?

Sisteme giriş yapıldıktan sonra, sol menüde yer alan “Muhasebe Bilgileri” başlığı altında yer alan “Gelir Ekle” menüsü tıklanarak “Belge Bilgisi” bölümünde uygun belge türü seçildikten sonra “Gelir Kalemleri” bölümünde sırasıyla “satış türü” “kısmi tevkifat uygulanan işlemler” “gelir kayıt türü” “hizmet satışı” ve “gelir kayıt alt türü” “uygun tür” seçildikten sonra “KDV Tevkifatı”  kutucuğundan “608-Yapı Denetim Hizmet” türü seçilerek kayıt yapılabilir.

“Gelir Kayıt Alt Türü” kısmına eklenmek istenilen “hizmet türü” yazılarak “Yeni Ekle” butonuna basılır ve istenilen alt “hizmet türü” Sisteme eklenebilir.

36-) Kısmi Tevkifat Uygulanan İşlemler Kapsamına Giren “Her Türlü Baskı ve Basım Hizmet Geliri” Nasıl Kaydedilir?

Sisteme giriş yapıldıktan sonra, sol menüde yer alan “Muhasebe Bilgileri” başlığı altında yer alan “Gelir Ekle” menüsü tıklanarak “Belge Bilgisi” bölümünde uygun belge türü seçildikten sonra “Gelir Kalemleri” bölümünde sırasıyla “satış türü” “kısmi tevkifat uygulanan işlemler” “gelir kayıt türü” “hizmet satışı” ve “gelir kayıt alt türü” “uygun tür” seçildikten sonra “KDV Tevkifatı”  kutucuğundan “615-Her Türlü Baskı ve Basım Hizmeti” türü seçilerek kayıt yapılabilir.

“Gelir Kayıt Alt Türü” kısmına eklenmek istenilen “hizmet türü” yazılarak “Yeni Ekle” butonuna basılır ve istenilen alt “hizmet türü” Sisteme eklenebilir.

37-) Kısmi Tevkifat Uygulanan İşlemler Kapsamına Giren “Etüt, Plan, Proje, Danışmanlık ve Denetim Hizmet Geliri” Nasıl Kaydedilir?

Sisteme giriş yapıldıktan sonra, sol menüde yer alan “Muhasebe Bilgileri” başlığı altında yer alan “Gelir Ekle” menüsü tıklanarak “Belge Bilgisi” bölümünde uygun belge türü seçildikten sonra “Gelir Kalemleri” bölümünde sırasıyla “satış türü” “kısmi tevkifat uygulanan işlemler” “gelir kayıt türü” “hizmet satışı” ve “gelir kayıt alt türü” “uygun tür” seçildikten sonra “KDV Tevkifatı”  kutucuğundan “602-Etüt, Plan, Proje, Danışmanlık ve Denetim Hizmeti” türü seçilerek kayıt yapılabilir.

“Gelir Kayıt Alt Türü” kısmına eklenmek istenilen “hizmet türü” yazılarak “Yeni Ekle” butonuna basılır ve istenilen alt “hizmet türü” Sisteme eklenebilir.

38-) Kısmi Tevkifat Uygulanan İşlemler Kapsamına Giren “Yemek Servis Hizmet Geliri” Nasıl Kaydedilir?

Sisteme giriş yapıldıktan sonra, sol menüde yer alan “Muhasebe Bilgileri” başlığı altında yer alan “Gelir Ekle” menüsü tıklanarak “Belge Bilgisi” bölümünde uygun belge türü seçildikten sonra “Gelir Kalemleri” bölümünde sırasıyla “satış türü” “kısmi tevkifat uygulanan işlemler” “gelir kayıt türü” “hizmet satışı” ve “gelir kayıt alt türü” “uygun tür” seçildikten sonra “KDV Tevkifatı”  kutucuğundan “604-Yemek Servis Hizmet” türü seçilerek kayıt yapılabilir.

“Gelir Kayıt Alt Türü” kısmına eklenmek istenilen “hizmet türü” yazılarak “Yeni Ekle” butonuna basılır ve istenilen alt “hizmet türü” Sisteme eklenebilir.

39-) Kısmi Tevkifat Uygulanan İşlemler Kapsamına Giren “Özel Güvenlik Hizmet Geliri” Nasıl Kaydedilir?

Sisteme giriş yapıldıktan sonra, sol menüde yer alan “Muhasebe Bilgileri” başlığı altında yer alan “Gelir Ekle” menüsü tıklanarak “Belge Bilgisi” bölümünde uygun belge türü seçildikten sonra “Gelir Kalemleri” bölümünde sırasıyla “satış türü” “kısmi tevkifat uygulanan işlemler” “gelir kayıt türü” “hizmet satışı” ve “gelir kayıt alt türü” “uygun tür” seçildikten sonra “KDV Tevkifatı”  kutucuğundan “607-Özel Güvenlik Hizmet” türü seçilerek kayıt yapılabilir.

“Gelir Kayıt Alt Türü” kısmına eklenmek istenilen “hizmet türü” yazılarak “Yeni Ekle” butonuna basılır ve istenilen alt “hizmet türü” Sisteme eklenebilir.

40-) Kısmi Tevkifat Uygulanan İşlemler Kapsamına Giren “Servis Taşımacılığı Hizmet Geliri” Nasıl Kaydedilir?

Sisteme giriş yapıldıktan sonra, sol menüde yer alan “Muhasebe Bilgileri” başlığı altında yer alan “Gelir Ekle” menüsü tıklanarak “Belge Bilgisi” bölümünde uygun belge türü seçildikten sonra “Gelir Kalemleri” bölümünde sırasıyla “satış türü” “kısmi tevkifat uygulanan işlemler” “gelir kayıt türü” “hizmet satışı” ve “gelir kayıt alt türü” “uygun tür” seçildikten sonra “KDV Tevkifatı”  kutucuğundan “614-Servis Taşımacılığı Hizmet” türü seçilerek kayıt yapılabilir.

“Gelir Kayıt Alt Türü” kısmına eklenmek istenilen “hizmet türü” yazılarak “Yeni Ekle” butonuna basılır ve istenilen alt “hizmet türü” Sisteme eklenebilir.

41-) Tam İstisna Kapsamına Giren “UEFA Müsabakaları Kapsamında Yapılan Teslim ve Hizmet Geliri” Nasıl Kaydedilir?

Sisteme giriş yapıldıktan sonra, sol menüde yer alan “Muhasebe Bilgileri” başlığı altında yer alan “Gelir Ekle” menüsü tıklanarak “Belge Bilgisi” bölümünde uygun belge türü seçildikten sonra “Gelir Kalemleri” bölümünde sırasıyla “satış türü” “tam istisna kapsamına giren işlemler” “gelir kayıt türü” “hizmet satışı” ve “gelir kayıt alt türü”  “ hizmet satışı” seçildikten sonra “tam istisna” kutucuğundan “336-“UEFA Müsabakaları Kapsamında Yapılan Teslim ve Hizmet türü seçilerek kayıt yapılabilir.

“Gelir Kayıt Alt Türü” kısmına eklenmek istenilen “hizmet türü” yazılarak “Yeni Ekle” butonuna basılır ve istenilen alt “hizmet türü” Sisteme eklenebilir.

42-) Tam İstisna Kapsamına Giren “Basılı Kitap ve Süreli Yayın Teslim Geliri” Nasıl Kaydedilir?

Sisteme giriş yapıldıktan sonra, sol menüde yer alan “Muhasebe Bilgileri” başlığı altında yer alan “Gelir Ekle” menüsü tıklanarak “Belge Bilgisi” bölümünde uygun belge türü seçildikten sonra “Gelir Kalemleri” bölümünde sırasıyla “satış türü” “tam istisna kapsamına giren işlemler” “gelir kayıt türü” “mal satışı” ve “gelir kayıt alt türü”  “mal satışı” seçildikten sonra “tam istisna” kutucuğundan “335- Basılı Kitap ve Süreli Yayın Teslimler” türü seçilerek kayıt yapılabilir.

“Gelir Kayıt Alt Türü” kısmına eklenmek istenilen “ticari mal türü” yazılarak “Yeni Ekle” butonuna basılır ve istenilen alt “ticari mal türü” Sisteme eklenebilir.

43-) İşletme Defterinde “VUK Md.322 Kapsamına Giren Borçlara Ait Gelir” Nasıl Kaydedilir?

Sisteme giriş yapıldıktan sonra, sol menüde yer alan “Muhasebe Bilgileri” başlığı altında yer alan “Gelir Ekle” menüsü tıklanarak “Belge Bilgisi” bölümünde belge türü “diğer” seçildikten sonra “Gelir Kalemleri” bölümünde sırasıyla “satış türü” “diğer işlemler (KDV Beyannamesi)” “gelir kayıt türü” “diğer hâsılat” ve “gelir kayıt alt türü “VUK Md.322 Kapsamında Giren Borçlara Ait Gelirler” seçilerek kayıt yapılabilir. Söz konusu kayıt KDV Beyannamesinin “Matrah” bölümünün “Diğer İşlemler” tablosunun “505 - VUK Md. 322 Kapsamında Giren Borçlara Ait KDV” satırına otomatik yansır.

44-) Tam İstisna Kapsamına Giren “Yem Teslim” Geliri Nasıl Kaydedilir?

Sisteme giriş yapıldıktan sonra, sol menüde yer alan “Muhasebe Bilgileri” başlığı altında yer alan “Gelir Ekle” menüsü tıklanarak “Belge Bilgisi” bölümünde uygun belge türü seçildikten sonra “Gelir Kalemleri” bölümünde sırasıyla “satış türü” “tam istisna kapsamına giren işlemler” “gelir kayıt türü”  “mal satışı” ve “gelir kayıt alt türü”  “mal satışı” seçildikten sonra “tam istisna” kutucuğundan “325- Yem Teslimleri” türü seçilerek kayıt yapılabilir.

“Gelir Kayıt Alt Türü” kısmına eklenmek istenilen “ticari mal türü” yazılarak “Yeni Ekle” butonuna basılır ve istenilen alt “ticari mal türü” Sisteme eklenebilir.

45-) Tam İstisna Kapsamına Giren “Mal İhracatı” Geliri Nasıl Kaydedilir?

Sisteme giriş yapıldıktan sonra, sol menüde yer alan “Muhasebe Bilgileri” başlığı altında yer alan “Gelir Ekle” menüsü tıklanarak “Belge Bilgisi” bölümünde uygun belge türü seçildikten sonra “Gelir Kalemleri” bölümünde sırasıyla “satış türü” “tam istisna kapsamına giren işlemler” “gelir kayıt türü” “mal satışı” ve “gelir kayıt alt türü”  “mal satışı” seçildikten sonra “tam istisna” kutucuğundan “301- Mal İhracatı” türü seçilerek kayıt yapılabilir.

“Gelir Kayıt Alt Türü” kısmına eklenmek istenilen “ticari mal türü” yazılarak “Yeni Ekle” butonuna basılır ve istenilen alt “ticari mal türü” Sisteme eklenebilir.

46-) Tam İstisna Kapsamına Giren “Hizmet İhracatı” Geliri Nasıl Kaydedilir?

Sisteme giriş yapıldıktan sonra, sol menüde yer alan “Muhasebe Bilgileri” başlığı altında yer alan “Gelir Ekle” menüsü tıklanarak “Belge Bilgisi” bölümünde uygun belge türü seçildikten sonra “Gelir Kalemleri” bölümünde sırasıyla “satış türü” “tam istisna kapsamına giren işlemler” “gelir kayıt türü” “hizmet satışı” ve “gelir kayıt alt türü” “uygun tür” seçildikten sonra “tam istisna” kutucuğundan “302- Hizmet İhracatı” türü seçilerek kayıt yapılabilir.

“Gelir Kayıt Alt Türü” kısmına eklenmek istenilen “hizmet türü” yazılarak “Yeni Ekle” butonuna basılır ve istenilen alt “hizmet türü” Sisteme eklenebilir.

47-) Tam İstisna Kapsamına Giren “Uluslararası Taşımacılık” Geliri Nasıl Kaydedilir?

Sisteme giriş yapıldıktan sonra, sol menüde yer alan “Muhasebe Bilgileri” başlığı altında yer alan “Gelir Ekle” menüsü tıklanarak “Belge Bilgisi” bölümünde uygun belge türü seçildikten sonra “Gelir Kalemleri” bölümünde sırasıyla “satış türü” “tam istisna kapsamına giren işlemler” “gelir kayıt türü” “hizmet satışı” ve “gelir kayıt alt türü” “uygun tür” seçildikten sonra “tam istisna” kutucuğundan “311-Uluslararası Taşımacılık” türü seçilerek kayıt yapılabilir.

“Gelir Kayıt Alt Türü” kısmına eklenmek istenilen “hizmet türü” yazılarak “Yeni Ekle” butonuna basılır ve istenilen alt “hizmet türü” Sisteme eklenebilir.

48-) Tam İstisna Kapsamına Giren Sabit Kıymet Satışı Nasıl Kaydedilir?

Sisteme giriş yapıldıktan sonra, sol menüde yer alan “Muhasebe Bilgileri" başlığı altında yer alan “Gelir Ekle” menüsü tıklanarak “Belge Bilgisi” bölümünde uygun belge seçildikten sonra “Gelir Kalemleri” bölümünde sırasıyla “satış türü” “tam istisna kapsamına giren işlemler” seçilip “gelir kayıt türü” ve gelir kayıt alt türü “Sabit Kıymet Satışı” olarak seçilir ve ardından ekrana açılan “Sabit Kıymet Bilgileri” menüsünden satış işlemi yapılmak istenen sabit kıymet seçilerek sabit kıymet satış kayıt işlemi yapılır.

Sabit kıymet satış işlemi kaydedildikten sonra Sistem tarafından sabit kıymetin “net defter değeri” ve “satış tutarı” referans alınarak, “sabit kıymet satış karı” veya “sabit kıymet satış zararı” otomatik olarak oluşur ve kaydedilir. Söz konusu kar veya zarar için kullanıcılar tarafından yeni bir kayıt yapılmasına gerek yoktur.

49-) Tütün Mamulleri ve Bazı Alkollü İçeceklere İlişkin Gelir Nasıl Kaydedilir?

a) KDV(0015) Mükellefi Bulunan Kullanıcılar

Sisteme giriş yapıldıktan sonra, sol menüde yer alan “Muhasebe Bilgileri" başlığı altında yer alan “Gelir Ekle” menüsü tıklanarak “Belge Bilgisi” bölümünde uygun belge türü seçildikten sonra “Gelir Kalemleri” bölümünde sırasıyla “satış türü” “özel matrah” “gelir kayıt türü” “mal satışı” ve “gelir kayıt alt türü “Tütün Mamulleri ve Bazı Alkollü İçkiler” seçilerek kayıt yapılabilir.

b) KDV(0015) Mükellefi Bulunmayan Kullanıcılar

Sisteme giriş yapıldıktan sonra, sol menüde yer alan “Muhasebe Bilgileri" başlığı altında yer alan “Gelir Ekle” menüsü tıklanarak “Belge Bilgisi” bölümünde uygun belge türü seçildikten sonra “Gelir Kalemleri” bölümünde sırasıyla “satış türü” “normal satışlar” “gelir kayıt türü” “mal satışı” ve “gelir kayıt alt türü” “uygun tür” seçilerek kayıt yapılabilir.

“Gelir Kayıt Alt Tür” kısmına eklenmek istenilen “ticari mal türü” yazılarak “Yeni Ekle” butonuna basılır ve istenilen alt “ticari mal türü” Sisteme eklenebilir.

50-) Gazete, Dergi ve Benzeri Periyodik Yayınlara İlişkin Gelir Nasıl Kaydedilir?

a) KDV(0015) Mükellefi Bulunan Kullanıcılar;

Sisteme giriş yapıldıktan sonra, sol menüde yer alan “Muhasebe Bilgileri" başlığı altında yer alan “Gelir Ekle” menüsü tıklanarak “Belge Bilgisi” bölümünde uygun belge türü seçildikten sonra “Gelir Kalemleri” bölümünde sırasıyla “satış türü” “özel matrah” “gelir kayıt türü” “mal satışı” ve “gelir kayıt alt türü  “Gazete, Dergi ve Benzeri Periyodik Yayınlar” seçilerek kayıt yapılabilir.

b) KDV(0015) Mükellefi Bulunmayan Kullanıcılar

Sisteme giriş yapıldıktan sonra, sol menüde yer alan “Muhasebe Bilgileri" başlığı altında yer alan “Gelir Ekle” menüsü tıklanarak “Belge Bilgisi” bölümünde uygun belge türü seçildikten sonra “Gelir Kalemleri” bölümünde sırasıyla “satış türü” “normal satışlar” “gelir kayıt türü” “mal satışı” ve “gelir kayıt alt türü” “uygun tür” seçilerek kayıt yapılabilir.

“Gelir Kayıt Alt Türü” kısmına eklenmek istenilen “ticari mal türü” yazılarak “Yeni Ekle” butonuna basılır ve istenilen alt “ticari mal türü” Sisteme eklenebilir.

51-) Telefon Kartı, Kontur ve Jeton Satışlarına İlişkin Gelir Nasıl Kaydedilir?

a) KDV(0015) Mükellefi Bulunan Kullanıcılar;

Sisteme giriş yapıldıktan sonra, sol menüde yer alan “Muhasebe Bilgileri" başlığı altında yer alan “Gelir Ekle” menüsü tıklanarak “Belge Bilgisi” bölümünde uygun belge türü seçildikten sonra “Gelir Kalemleri” bölümünde sırasıyla “satış türü” “özel matrah” “gelir kayıt türü” “mal satışı” ve “gelir kayıt alt türü  “Telefon Kartı ve Jeton Satışlar” seçilerek kayıt yapılabilir.

b) KDV(0015) Mükellefi Bulunmayan Kullanıcılar

Sisteme giriş yapıldıktan sonra, sol menüde yer alan “Muhasebe Bilgileri" başlığı altında yer alan “Gelir Ekle” menüsü tıklanarak “Belge Bilgisi” bölümünde uygun belge türü seçildikten sonra “Gelir Kalemleri” bölümünde sırasıyla “satış türü” “normal satışlar” “gelir kayıt türü” “mal satışı” ve “gelir kayıt alt türü” “uygun tür” seçilerek kayıt yapılabilir.

“Gelir Kayıt Alt Türü” kısmına eklenmek istenilen “ticari mal türü” yazılarak “Yeni Ekle” butonuna basılır ve istenilen alt “ticari mal türü” Sisteme eklenebilir.

52-) Külçe Gümüş ve Gümüşten Mamul Eşya Teslim Geliri Nasıl Kaydedilir?

a) KDV(0015) Mükellefi Bulunan Kullanıcılar

Sisteme giriş yapıldıktan sonra, sol menüde yer alan “Muhasebe Bilgileri" başlığı altında yer alan “Gelir Ekle” menüsü tıklanarak “Belge Bilgisi” bölümünde uygun belge türü seçildikten sonra “Gelir Kalemleri” bölümünde sırasıyla “satış türü” “özel matrah “gelir kayıt türü” “mal satışı” ve “gelir kayıt alt türü  “Külçe Gümüş ve Gümüşten Mamul Eşya Teslimi” seçilerek kayıt yapılabilir.

b) KDV(0015) Mükellefi Bulunmayan Kullanıcılar

Sisteme giriş yapıldıktan sonra, sol menüde yer alan “Muhasebe Bilgileri" başlığı altında yer alan “Gelir Ekle” menüsü tıklanarak “Belge Bilgisi” bölümünde uygun belge türü seçildikten sonra “Gelir Kalemleri” bölümünde sırasıyla “satış türü” “normal satışlar” “gelir kayıt türü” “mal satışı” ve “gelir kayıt alt türü” “uygun tür” seçilerek kayıt yapılabilir.

“Gelir Kayıt Alt Türü” kısmına eklenmek istenilen “ticari mal türü” yazılarak “Yeni Ekle” butonuna basılır ve istenilen alt “ticari mal türü” Sisteme eklenebilir.

53-) Milli Piyango, Spor Toto, İddia ve Benzeri Devletçe Yapılan Organizasyonlara İlişkin Tevkifata (Stopaj) Tabii Gelir Nasıl Kaydedilir?

a-) KDV(0015) Mükellefi Bulunan Kullanıcılar

Sisteme giriş yapıldıktan sonra, sol menüde yer alan “Muhasebe Bilgileri" başlığı altında yer alan “Gelir Ekle” menüsü tıklanarak “Belge Bilgisi” bölümünde uygun belge türü seçildikten sonra “Gelir Kalemleri” bölümünde sırasıyla “satış türü” “özel matrah” “gelir kayıt türü” “hizmet satışı” ve “gelir kayıt alt türü” “Milli Piyango, Spor Toto, İddia ve Benzeri Devletçe Yapılan Organizasyonlara İlişkin Tevkifat (Stopaj)” seçildikten sonra  “stopajlı satım vardır” işaretlenerek “stopaj kutucuğundan” “142- Milli Piyango İdaresinden Çıkarılan Bilet Komisyon, Prim Ödemeler” türü seçilerek kayıt yapılabilir.

b-) KDV(0015) Mükellefi Bulunmayan Kullanıcılar

Sisteme giriş yapıldıktan sonra, sol menüde yer alan “Muhasebe Bilgileri" başlığı altında yer alan “Gelir Ekle” menüsü tıklanarak “Belge Bilgisi” bölümünde uygun belge türü seçildikten sonra “Gelir Kalemleri” bölümünde sırasıyla “satış türü” ”normal satışlar “gelir kayıt türü” “hizmet satışı” ve “gelir kayıt alt türü” “uygun tür” seçildikten sonra “stopajlı satım vardır” işaretlenerek “stopaj kutucuğundan” “142- Milli Piyango İdaresinden Çıkarılan Bilet Komisyon, Prim Ödemeler” türü seçilerek kayıt yapılabilir.

“Gelir Kayıt Alt Tür” kısmına eklenmek istenilen “hizmet türü” yazılarak “Yeni Ekle” butonuna basılır ve istenilen alt “hizmet türü” Sisteme eklenebilir.

54-) At Yarışı ve Diğer Müşterek Bahis ve Talih Oyunlarına İlişkin Tevkifata (Stopaj) Tabii Gelir Nasıl Kaydedilir?

a) KDV(0015) Mükellefi Bulunan Kullanıcılar

Sisteme giriş yapıldıktan sonra, sol menüde yer alan “Muhasebe Bilgileri" başlığı altında yer alan “Gelir Ekle” menüsü tıklanarak “Belge Bilgisi” bölümünde uygun belge türü seçildikten sonra “Gelir Kalemleri” bölümünde sırasıyla “satış türü” “özel matrah “gelir kayıt türü” “hizmet satışı” ve “gelir kayıt alt türü” “At Yarışı ve Diğer Müşterek Bahis ve Talih Oyunları”  seçildikten sonra  “stopajlı satım vardır” işaretlenerek “stopaj kutucuğundan” “142- Milli Piyango İdaresinden Çıkarılan Bilet Komisyon, Prim Ödemeleri” türü seçilerek kayıt yapılabilir.

b-) KDV(0015) Mükellefi Bulunmayan Kullanıcılar

Sisteme giriş yapıldıktan sonra, sol menüde yer alan “Muhasebe Bilgileri" başlığı altında yer alan “Gelir Ekle” menüsü tıklanarak “Belge Bilgisi” bölümünde uygun belge türü seçildikten sonra “Gelir Kalemleri” bölümünde sırasıyla “satış türü” ”normal satışlar “gelir kayıt türü” “hizmet satışı” ve “gelir kayıt alt türü” “uygun tür” seçildikten sonra “stopajlı satım vardır” işaretlenerek “stopaj kutucuğundan” “142-Milli Piyango İdaresinden Çıkarılan Bilet Komisyon, Prim Ödemeler” türü seçilerek kayıt yapılabilir.

“Gelir Kayıt Alt Türü” kısmına eklenmek istenilen “hizmet türü” yazılarak “Yeni Ekle” butonuna basılır ve istenilen alt “hizmet türü” Sisteme eklenebilir.

55-) Gümrük Depolarında ve Müzayede Salonlarından Yapılan Satışlara İlişkin Gelir Nasıl Kaydedilir?

Sisteme giriş yapıldıktan sonra, sol menüde yer alan “Muhasebe Bilgileri" başlığı altında yer alan “Gelir Ekle” menüsü tıklanarak “Belge Bilgisi” bölümünde uygun belge türü seçildikten sonra “Gelir Kalemleri” bölümünde sırasıyla “satış türü” “özel matrah” “gelir kayıt türü” “hizmet satışı ve/veya mal satışı” ve “gelir kayıt alt türü” “Gümrük Depolarında ve Müzayede Salonlarından Yapılan Satışlar” seçilerek kayıt yapılabilir.

56-) Altından Mamul ve Altın İhtiva Eden Ziynet Eşyaları ile Sikke Altın Teslimlerine İlişkin Gelir Nasıl Kaydedilir?

Sisteme giriş yapıldıktan sonra, sol menüde yer alan “Muhasebe Bilgileri" başlığı altında yer alan “Gelir Ekle” menüsü tıklanarak “Belge Bilgisi” bölümünde uygun belge türü seçildikten sonra “Gelir Kalemleri” bölümünde sırasıyla “satış türü” “özel matrah” “gelir kayıt türü” “hizmet satışı ve/veya mal satışı” ve “gelir kayıt alt türü  “Altından Mamul ve Altın İhtiva Eden Ziynet Eşyaları ile Sikke Altınların Teslimleri” seçilerek kayıt yapılabilir.

57-) Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Tarafından Araç Plakaları ve Sürü Kurslarında Kullanılan Evrakların Basımına İlişkin Gelir Nasıl Kaydedilir?

Sisteme giriş yapıldıktan sonra, sol menüde yer alan “Muhasebe Bilgileri" başlığı altında yer alan “Gelir Ekle” menüsü tıklanarak “Belge Bilgisi” bölümünde uygun belge türü seçildikten sonra “Gelir Kalemleri” bölümünde sırasıyla “satış türü” “özel matrah” “gelir kayıt türü” “hizmet satışı ve/veya mal satışı” ve “gelir kayıt alt türü” “Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Tarafından Araç Plakaları ve Sürü Kurslarında Kullanılan Bir Kısım Evrakların Basımı” seçilerek kayıt yapılabilir.

58-) Geri Kazanım Katılım (Plastik Poşet) Beyannamesine Konu İşlemlerin Farklı Gelir Alt Tür İle Takip Edilmesi Durumunda Nasıl Kaydedilir?

Sisteme giriş yapıldıktan sonra, sol menüde yer alan “Muhasebe Bilgileri" başlığı altında yer alan “Gelir Ekle” menüsü tıklanarak “Belge Bilgisi” bölümünde uygun belge türü seçildikten sonra “Gelir Kalemleri” bölümünde sırasıyla “satış türü” ”normal satışlar “gelir kayıt türü” “mal satışı” ve “gelir kayıt alt türü” “uygun tür” seçilerek kayıt yapılabilir.

Geri Kazanım Katılım (Plastik Poşet) Beyannamesine ilişkin gelir kayıtlarının ayrı bir gelir kayıt alt türü ile takip edilmesinin tercih edilmesi durumunda, “Gelir Kayıt Alt Türü” kısmına “Katkı Payı (Plastik Poşet)” ve/veya “Kar Payı (Plastik Poşet)” gelir türü yazılarak “Yeni Ekle” butonuna basılır ve istenilen alt “ticari mal türü” Sisteme eklenebilir.

59-) Geçici Vergi Dönemleri İtibari İle Dönem Sonu Mal Mevcudunun “Envanter Takip Listesine” Kaydedilmesi Zorunlu Mu?

Dönem sonu mal mevcudunun, üçer aylık dönemler itibari ile envanter takip listesine tek kayıtla giriş yapılması zorunludur. Dönem sonu mal mevcudunun hangi detay kırılımında giriş yapılabilmesi mükellefin isteğine bırakılmıştır.

60-) İşletme Defterinde Özel Matrah Şekline Tabi Satış Nasıl Kaydedilir?

a) KDV(0015) Mükellefiyeti Bulunan Kullanıcılar

Sisteme giriş yapıldıktan sonra, sol menüde yer alan “Muhasebe Bilgileri" başlığı altında yer alan “Gelir Ekle” menüsü tıklanarak “Belge Bilgisi” bölümünde uygun belge türü seçildikten sonra “Gelir Kalemleri” bölümünde sırasıyla “satış türü” ”özel matrah “gelir kayıt türü” “hizmet satışı ve/veya mal satışı”  “gelir kayıt alt türünde” ise  “uygun özel matrah türleri”  seçilerek kayıt yapılabilir.

b-) KDV(0015) Mükellefiyeti Bulunmayan Kullanıcılar

Sisteme giriş yapıldıktan sonra, sol menüde yer alan “Muhasebe Bilgileri” başlığı altında yer alan “Gelir Ekle” menüsü tıklanarak “Belge Bilgisi” bölümünde uygun belge türü seçildikten sonra “Gelir Kalemleri” bölümünde sırasıyla “satış türü” “normal satışlar” “gelir kayıt türü” “mal satışı ve/veya hizmet satışı” ve uygun “gelir kayıt alt türü” seçilerek kayıt yapılabilir.

Gelir Kayıt Alt Türü” kısmına eklenmek istenilen hizmet ve/veya ticari mal türü yazılarak “Yeni Ekle” butonuna basılır ve istenilen hizmet veya ticari mal türü Sisteme eklenebilir.

61-) Daha Önce İndirim Konusu Yapılan KDV’nin İlavesi Nasıl Kaydedilir?

Sisteme giriş yapıldıktan sonra, sol menüde yer alan “Muhasebe Bilgileri” başlığı altında yer alan “Gelir Ekle” menüsü tıklanarak “Belge Bilgisi” bölümünde belge türü “tevsiki zaruri olmayan gelir”seçildikten sonra “Gelir Kalemleri” bölümünde sırasıyla “satış türü” “Daha Önce İndirim Konusu Yapılan KDV' nin İlavesi” “gelir kayıt türü” “Daha Önce İndirim Konusu Yapılan KDV'nin İlavesi ve “gelir kayıt alt türü” “Daha Önce İndirim Konusu Yapılan KDV’nin İlavesi” seçilerek kayıt yapılabilir.

62-) Basit Usulde Vergilendirilen Mükelleflerin Dönem Sonu Emtia Mevcudu Nasıl Kaydedilir?

Sisteme giriş yapıldıktan sonra, sol menüde yer alan “Muhasebe Bilgileri” başlığı altında yer alan “Gelir Ekle” menüsü tıklanarak “Belge Bilgisi” bölümünde belge türü “tevsiki zaruri olmayan gelir” seçildikten sonra “Gelir Kalemleri” bölümünde sırasıyla “satış türü” “diğer” “gelir kayıt türü” “ticari mal satışı” ve “gelir kayıt alt türü” “dönem sonu emtia” seçilerek kayıt yapılabilir.

63-) İşletme Defterinde Dönem Sonu Emtia Mevcudu Nasıl Kaydedilir?

Sisteme giriş yapıldıktan sonra, sol menüde yer alan “Muhasebe Bilgileri" başlığı altında yer alan “Gelir Ekle” menüsü tıklanarak “Belge Bilgisi” bölümünde belge türü “tevsiki zaruri olmayan gelir”seçildikten sonra “Gelir Kalemleri” bölümünde sırasıyla “satış türü” “diğer” “gelir kayıt türü” “ticari mal satışı” ve “gelir kayıt alt türü” “dönem sonu emtia” seçilerek kayıt yapılabilir.

64-) Komisyon Geliri Nasıl Kaydedilir?

Sisteme giriş yapıldıktan sonra, sol menüde yer alan “Muhasebe Bilgileri" başlığı altında yer alan “Gelir Ekle” menüsü tıklanarak “Belge Bilgisi” bölümünde belge türü “diğer” seçildikten sonra “Gelir Kalemleri” bölümünde sırasıyla “satış türü” “diğer” “gelir kayıt türü” “diğer hasılat” ve “gelir kayıt alt türü “komisyon geliri” seçilerek kayıt yapılabilir.

65-) Kur Farkı Geliri Nasıl Kaydedilir?

Sisteme giriş yapıldıktan sonra, sol menüde yer alan “Muhasebe Bilgileri” başlığı altında yer alan “Gelir Ekle” menüsü tıklanarak “Belge Bilgisi” bölümünde belge türü “diğer “seçildikten sonra “Gelir Kalemleri” bölümünde sırasıyla “satış türü” “diğer” “gelir kayıt türü” “diğer hâsılat” ve “gelir kayıt alt türü “kur farkı geliri” seçilerek kayıt yapılabilir.

66-) Faiz Geliri Nasıl Kaydedilir?

Sisteme giriş yapıldıktan sonra, sol menüde yer alan “Muhasebe Bilgileri" başlığı altında yer alan “Gelir Ekle” menüsü tıklanarak “Belge Bilgisi” bölümünde belge türü “diğer “seçildikten sonra “Gelir Kalemleri” bölümünde sırasıyla “satış türü” “diğer” “gelir kayıt türü” “diğer hâsılat” ve “gelir kayıt alt türü “faiz geliri” seçilerek kayıt yapılabilir.

67-) Ar-Ge Destekleri Nasıl Kaydedilir?

Sisteme giriş yapıldıktan sonra, sol menüde yer alan “Muhasebe Bilgileri" başlığı altında yer alan “Gelir Ekle” menüsü tıklanarak “Belge Bilgisi” bölümünde belge türü “diğer” seçildikten sonra “Gelir Kalemleri” bölümünde sırasıyla “satış türü” “diğer” “gelir kayıt türü” “diğer hâsılat” ve “gelir kayıt alt türü “Ar-Ge destekleri” seçilerek kayıt yapılabilir.

68-) KOSGEB Destekleri Nasıl Kaydedilir?

Sisteme giriş yapıldıktan sonra, sol menüde yer alan “Muhasebe Bilgileri" başlığı altında yer alan “Gelir Ekle” menüsü tıklanarak “Belge Bilgisi” bölümünde belge türü “diğer” seçildikten sonra “Gelir Kalemleri” bölümünde sırasıyla “satış türü” “diğer” “gelir kayıt türü” “diğer hâsılat” ve “gelir kayıt alt türü” “KOSGEB Destekleri” seçilerek kayıt yapılabilir.

69-) Sosyal Güvenlik Prim Teşvikleri Nasıl Kaydedilir?

Sisteme giriş yapıldıktan sonra, sol menüde yer alan “Muhasebe Bilgileri" başlığı altında yer alan “Gelir Ekle” menüsü tıklanarak “Belge Bilgisi” bölümünde belge türü “diğer“ seçildikten sonra “Gelir Kalemleri” bölümünde sırasıyla “satış türü” “diğer” “gelir kayıt türü” “diğer hasılat” ve “gelir kayıt alt türü” “SGK teşvikleri” seçilerek kayıt yapılabilir.

70-) Kredi Kartı ile Yapılan Tahsilatlara Ait Gelir Belgeleri Nasıl Kayıt Edilir?

Sisteme giriş yapıldıktan sonra, sol menüde “Muhasebe Bilgileri” başlığı altında yer alan “Gelir Ekle” menüsü tıklanarak “Belge Bilgisi” bölümünde belge türü uygun olan herhangi bir seçenek seçildikten sonra “Gelir Kalemleri” bölümünde ilgili alanlar sırasıyla doldurulur ve “Eklenen Gelirler” kısmında “Kredi Kartı” alanına ilgili tutar yazılabilir.