Gider Muhasebe Kayıtları

Yardım

Arama terimini giriniz.

1-) Gider Belgesi Sisteme Nasıl Kayıt Edilecektir?

Sisteme giriş yapıldıktan sonra, sol menüde yer alan “Muhasebe Bilgileri” başlığı altında yer alan “Gider Ekle” ifadesi tıklanarak giderin türüne göre ilgili alanlar doldurarak gider belgesi kaydedilmektedir.

2-) Telefon, Haberleşme, İnternet ve Faks Giderleri Nasıl Kaydedilir?

Sisteme giriş yapıldıktan sonra, sol menüde yer alan “Muhasebe Bilgileri” başlığı altında yer alan “Gider Ekle” menüsü tıklanarak “Belge Bilgisi” bölümünde uygun belge türü seçildikten sonra “Gider Kalemleri” bölümünde sırasıyla “alış türü” “normal alım”, “gider kayıt türü” “serbest meslek kazancına ait giderler” veya “indirilecek giderler” ve “gider kayıt alt türü”  “Telefon, Faks, İnternet ve Diğer Haberleşme” gider seçilerek ve tutar kısmı doldurmak suretiyle, özel iletişim vergisi tutarı, ekrana açılan “özel iletişim vergisi” kutucuğuna otomatik yansıyarak kayıt yapılabilir.

3-) Stopaja (Tevkifata) Tabi İşyeri Kira Gideri Nasıl Kaydedilir?

Sisteme giriş yapıldıktan sonra, sol menüde yer alan “Muhasebe Bilgileri” başlığı altında yer alan “Gider Ekle” menüsü tıklanarak “Belge Bilgisi” bölümünde uygun belge türü seçildikten sonra “Gider Kalemleri” bölümünde sırasıyla “alış türü” “normal alım”, “gider kayıt türü” “serbest meslek kazancına ait giderler” veya “indirilecek giderler” ve “gider kayıt alt türü” “kira gideri” seçildikten sonra “KDV’siz işlem” seçeneğinden  “vardır” “seçilmesinin ardından “stopajlı alım” seçeneğinden “vardır” işaretlenerek aktif hale gelen “stopaj” kutucuğundan “041-70'nci maddede yazılı mal ve hakların kiralanması karşılığı yapılan ödemeler “seçilerek kayıt yapılabilir.

4-) Stopaja (Tevkifata) Tabi Hukuk Danışmanlık Gideri Nasıl Kaydedilir?

Sisteme giriş yapıldıktan sonra, sol menüde yer alan “Muhasebe Bilgileri” başlığı altında yer alan “Gider Ekle” menüsü tıklanarak “Belge Bilgisi” bölümünde uygun belge türü seçildikten sonra “Gider Kalemleri” bölümünde sırasıyla “alış türü” “normal alım”, “gider kayıt türü” “serbest meslek kazancına ait giderler” veya “indirilecek giderler” ve “gider kayıt alt türü” nün “avukatlık, hukuk ve müşavirlik giderleri” seçilmesinden ardından “stopajlı alım” seçeneğinden “vardır” işaretlenerek aktif hale gelen “stopaj” kutucuğundan “022-“diğer serbest meslek kazancı ödemeleri” seçilerek kayıt yapılabilir.

5-) Stopaja (Tevkifata) Tabi Mali Müşavirlik Danışmanlık Gideri Nasıl Kaydedilir?

Sisteme giriş yapıldıktan sonra, sol menüde yer alan “Muhasebe Bilgileri” başlığı altında yer alan “Gider Ekle” menüsü tıklanarak “Belge Bilgisi” bölümünde uygun belge türü seçildikten sonra “Gider Kalemleri” bölümünde sırasıyla “alış türü” “normal alım”, “gider kayıt türü” “serbest meslek kazancına ait giderler” veya “indirilecek giderler” ve “gider kayıt alt türü” nün “muhasebe/ mali müşavirlik giderleri” seçilmesinden ardından “stopajlı alım” seçeneğinden “vardır” işaretlenerek aktif hale gelen “stopaj” kutucuğundan” “022-“diğer serbest meslek kazancı ödemeleri” seçilerek kayıt yapılabilir.

6-) İhbar Tazminatı Nasıl Kaydedilir?

Sisteme giriş yapıldıktan sonra, sol menüde yer alan “Muhasebe Bilgileri” başlığı altında yer alan “Gider Ekle” menüsü tıklanarak “Belge Bilgisi” bölümünde “belge türü” “diğer” seçildikten sonra “Gider Kalemleri” bölümünde sırasıyla “alış türü” “normal alım”, “gider kayıt türü” “çalışan/personel bordo giderleri” ve “gider kayıt alt türü” “ihbar tazminatı” seçildikten sonra, KDV’siz işlem” seçeneğinden  “vardır” “seçilmesinin ardından “stopajlı alım” seçeneğinden “vardır” işaretlenerek aktif hale gelen “stopaj” kutucuğundan “015-İhbar Tazminatı” seçilerek ve “stopaj tutarı” kutucuğu doldurulmak suretiyle kayıt yapılabilir.

7-) Kıdem Tazminatı Nasıl Kaydedilir?

Sisteme giriş yapıldıktan sonra, sol menüde yer alan “Muhasebe Bilgileri” başlığı altında yer alan “Gider Ekle” menüsü tıklanarak “Belge Bilgisi” bölümünde belge türü “diğer” seçildikten sonra “Gider Kalemleri” bölümünde sırasıyla “alış türü” “normal alım”, “gider kayıt türü” “çalışan/personel bordo giderleri” “gider kayıt alt türü” nün “kıdem tazminatı seçildikten sonra, “KDV’siz işlem” seçeneğinden  “vardır” “seçilmesinin ardından “stopajlı alım” seçeneğinden “vardır” işaretlenerek aktif hale gelen “stopaj” kutucuğundan “013-Kıdem Tazminatı” seçilerek kayıt yapılabilir.

8-) SGK İşveren Payı Nasıl Kaydedilir?

Sisteme giriş yapıldıktan sonra, sol menüde yer alan “Muhasebe Bilgileri” başlığı altında yer alan “Gider Ekle” menüsü tıklanarak “Belge Bilgisi” bölümünde belge türü “diğer” seçildikten sonra “Gider Kalemleri” bölümünde sırasıyla “alış türü” “normal alım”, “gider kayıt türü” “çalışan/personel bordro giderleri” ve “gider kayıt alt türü” “SGK işveren payı” seçilmesinden ardından ” “KDV’siz işlem” seçeneğinden  “vardır”  seçilerek kayıt yapılabilir.

9-) İşsizlik İşveren Payı Nasıl Kaydedilir?

Sisteme giriş yapıldıktan sonra, sol menüde yer alan “Muhasebe Bilgileri” başlığı altında yer alan “Gider Ekle” menüsü tıklanarak “Belge Bilgisi” bölümünde belge türü “diğer” seçildikten sonra “Gider Kalemleri” bölümünde sırasıyla “alış türü” “normal alım”, “gider kayıt türü” “çalışan/personel bordro giderleri” ve “gider kayıt alt türü” “işsizlik işveren payı seçildikten sonra ” “KDV’siz işlem” seçeneğinden  “vardır”  seçilerek kayıt yapılabilir.

10-)Asgari Ücretli Çalışanın Brüt Ücreti Nasıl Kaydedilir?

Sisteme giriş yapıldıktan sonra, sol menüde yer alan “Muhasebe Bilgileri” başlığı altında yer alan “Gider Ekle” menüsü tıklanarak “Belge Bilgisi” bölümünde belge türü “diğer” seçildikten sonra “Gider Kalemleri” bölümünde sırasıyla “alış türü” “normal alım”, “gider kayıt türü” “çalışan/personel bordro giderleri” ve “gider kayıt alt türü” “brüt ücret” seçildikten sonra “KDV’siz işlem” seçeneğinden “vardır” “seçilmesinin ardından “stopajlı alım” seçeneğinden “vardır” işaretlenerek aktif hale gelen “stopaj” kutucuğundan “011-Asgari Ücretli” seçilerek ve “stopaj tutarı” kutucuğuna ''0'' rakamı yazılmak suretiyle kayıt yapılabilir.

11-) Diğer Ücretli Çalışanın Brüt Ücreti Nasıl Kaydedilir?

Sisteme giriş yapıldıktan sonra, sol menüde yer alan “Muhasebe Bilgileri” başlığı altında yer alan “Gider Ekle” menüsü tıklanarak “Belge Bilgisi” bölümünde belge türü “diğer” seçildikten sonra “Gider Kalemleri” bölümünde sırasıyla “alış türü” “normal alım”, “gider kayıt türü” “çalışan/personel bordro giderleri” ve “gider kayıt alt türü” “brüt ücret” seçildikten sonra “KDV’siz işlem” seçeneğinden “vardır” “seçilmesinin ardından “stopajlı alım” seçeneğinden “vardır” işaretlenerek aktif hale gelen “stopaj” kutucuğundan “012-“Diğer Ücretli” seçilerek ve “stopaj tutarı” kutucuğu doldurulmak suretiyle kayıt yapılabilir.

12-) Sosyal Güvenlik Destek Primine Tabi Personel Gideri Nasıl Kaydedilir?

Sisteme giriş yapıldıktan sonra, sol menüde yer alan “Muhasebe Bilgileri” başlığı altında yer alan “Gider Ekle” menüsü tıklanarak “Belge Bilgisi” bölümünde belge türü “diğer” seçildikten sonra “Gider Kalemleri” bölümünde sırasıyla “alış türü” “normal alım”, “gider kayıt türü” “çalışan/personel bordro giderleri” ve “gider kayıt alt türü” “brüt ücret” ve “SGK işveren payı” seçildikten sonra “KDV’siz işlem” seçeneğinden “vardır” seçilerek kayıt yapılabilir.

13-) Stopaja (Tevkifata) Tabi Alımlar Nasıl Kaydedilir?

Sisteme giriş yapıldıktan sonra, sol menüde yer alan “Muhasebe Bilgileri” başlığı altında yer alan “Gider Ekle” menüsü tıklanarak “Belge Bilgisi” bölümünde uygun belge türü seçildikten sonra “Gider Kalemleri” bölümünde sırasıyla uygun “alış türü”, “gider kayıt türü” ve “gider kayıt alt türü” seçildikten sonra “stopajlı alım” butonunun “var” seçilmesinin ardından “stopaj” kutucuğundan “uygun tür” seçilerek kayıt yapılabilir.

14-) Katma Değer Vergisi Tevkifatına Tabi Alımlar Nasıl Kaydedilir?

Sisteme giriş yapıldıktan sonra, sol menüde yer alan “Muhasebe Bilgileri” başlığı altında yer alan “Gider Ekle” menüsü tıklanarak “Belge Bilgisi” bölümünde uygun belge türü seçildikten sonra “Gider Kalemleri” bölümünde sırasıyla uygun “alış türü”, “gider kayıt türü” ve “gider kayıt alt türü” seçildikten sonra “KDV tevkifatlı alım” butonunun “var” seçilmesinin ardından “KDV tevkifatı” ve “ödeme türü” kutucuklarında “uygun tür” seçilerek kayıt yapılabilir.

15-) Yurt Dışından Alınan ve Türkiye’de Yararlanılan Hizmet Alımları Nasıl Kaydedilir?

Sisteme giriş yapıldıktan sonra, sol menüde yer alan "Muhasebe Bilgileri" başlığı altında yer alan “Gider Ekle” menüsü tıklanarak “Belge Bilgisi” bölümünde uygun belge türü seçildikten sonra “Gider Kalemleri” bölümünde sırasıyla “alış türü” “normal alım”, “gider kayıt türü” “serbest meslek kazancına ait giderler veya indirilecek giderler” ve uygun “gider kayıt alt türü” seçildikten sonra “KDV tevkifatlı alım” butonunun “var” seçilmesinin ardından “KDV tevkifatı” kutucuğundan “101- İkametgâh, işyeri, kanuni merkezi ve iş merkezi Türkiye’de bulunmayanlar tarafından yapılan işlemler” ile “ödeme türü” kutucuğundan “101-Yurt dışına yapılan ödemeler” seçilerek kayıt yapılabilir.

16-) İş Güvenliği ve İş Sağlığı Hizmet Gideri Nasıl Kaydedilir?

Sisteme giriş yapıldıktan sonra, sol menüde yer alan “Muhasebe Bilgileri” başlığı altında yer alan “Gider Ekle” menüsü tıklanarak “Belge Bilgisi” bölümünde uygun belge türü seçildikten sonra “Gider Kalemleri” bölümünde sırasıyla “alış türü” “normal alım”, “gider kayıt türü” “serbest meslek kazancına ait giderler” veya “indirilecek giderler” ve “gider kayıt alt türü”  “iş güvenliği ve iş sağlığı hizmet alımları “ seçilerek kayıt yapılabilir.

17-) Ticari Mal Satışına İlişkin KDV’siz Satıştan İade Nasıl Kaydedilir?

Sisteme giriş yapıldıktan sonra, sol menüde yer alan “Muhasebe Bilgileri” başlığı altında yer alan “Gider Ekle” menüsü tıklanarak “Belge Bilgisi” bölümünde  “uygun” belge türü seçildikten sonra “Gider Kalemleri” bölümünde sırasıyla “alış türü” “satıştan iadeler”, “gider kayıt türü” “mal alışı”,  “gider kayıt alt türü” “uygun tür” ve “KDV’siz işlem” seçeneğinden  “vardır”  seçilerek kayıt yapılabilir.

“Gider Kayıt Alt Türü” kısmına “Satıştan İadeler” türü yazılarak “Yeni Ekle” butonuna basılır ve “Satıştan  İadeler” alt türü Sisteme eklenebilir.

18-) İnternet Ortamında Tevkifata Tabii Reklam Hizmetlerine Alımlarına İlişkin Gider Nasıl Kaydedilir?

Sisteme giriş yapıldıktan sonra, sol menüde yer alan “Muhasebe Bilgileri” başlığı altında yer alan “Gider Ekle” menüsü tıklanarak “Belge Bilgisi” bölümünde uygun belge türü seçildikten sonra “Gider Kalemleri” bölümünde sırasıyla “alış türü” “normal alım”, “gider kayıt türü” “serbest meslek kazancına ait giderler” veya “indirilecek giderler” ve “gider kayıt alt türü” “uygun tür” seçildikten sonra “stopajlı alım” seçeneğinden “vardır” işaretlenerek aktif hale gelen “stopaj” kutucuğundan  “137-138-139-140-279-280” kodlarından  “uygun tür” “seçilerek kayıt yapılabilir.

19-) Ticari Mal Satışına İlişkin Satıştan İadeler Nasıl Kaydedilir ?

Sisteme giriş yapıldıktan sonra, sol menüde yer alan "Muhasebe Bilgileri " başlığı altında yer alan "Gider Ekle " menüsü tıklanarak "Belge Bilgisi" bölümünde uygun belge türü seçildikten sonra "Gider Kalemleri" bölümünde sırasıyla "alış türü" "satıştan iadeler", "gider kayıt türü" "ticari mal alışı" ve "gider kayıt alt türü" "ticari mal alışı" seçilerek kayıt yapılabilir.

“Gider Kayıt Alt Türü” kısmına “Satıştan İadeler” türü yazılarak “Yeni Ekle” butonuna basılır ve “Satıştan  İadeler” alt türü Sisteme eklenebilir.

20-) Personel Tedavi Giderleri Nasıl Kaydedilir?

Sisteme giriş yapıldıktan sonra, sol menüde yer alan “Muhasebe Bilgileri” başlığı altında yer alan “Gider Ekle” menüsü tıklanarak “Belge Bilgisi” bölümünde uygun belge türü seçildikten sonra “Gider Kalemleri” bölümünde sırasıyla “alış türü” “normal alım”, “gider kayıt türü” “serbest meslek kazancına ait giderler” veya “indirilecek giderler” ve “gider kayıt alt türü” “çalışan tedavi ilaç giderleri” veya” tedavi ilaç giderleri” seçilerek kayıt yapılabilir.

21-) Binek Araçların Bakım Onarım Gideri Nasıl Kaydedilir?

Sisteme giriş yapıldıktan sonra, sol menüde yer alan “Muhasebe Bilgileri” başlığı altında yer alan “Gider Ekle” menüsü tıklanarak “Belge Bilgisi” bölümünde uygun belge türü seçildikten sonra “Gider Kalemleri” bölümünde sırasıyla “alış türü” “normal alım”, “gider kayıt türü” “serbest meslek kazancına ait giderler” veya “indirilecek giderler” ve “gider kayıt alt türü” “taşıt bakım onarım gideri” seçilerek kayıt yapılabilir.

22-) Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazların Alımları Nasıl Gider Kaydedilir?

Sisteme giriş yapıldıktan sonra, sol menüde yer alan “Muhasebe Bilgileri” başlığı altında yer alan “Gider Ekle” menüsü tıklanarak “Belge Bilgisi” bölümünde uygun belge türü seçildikten sonra “Gider Kalemleri” bölümünde sırasıyla “alış türü” “normal alım”, “gider kayıt türü” “sabit kıymet alışı” seçilerek kayıt yapılabilir. “Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanun’un 7 nci maddesiyle, ÖKC kullanmak zorunda olan mükelleflere satın aldıkları ödeme kaydedici cihazlar için %100’e kadar amortisman oranını seçilerek bir defada gider yazabilme imkanı getirmiştir.”

23-) Binek Araçların Motorlu Taşıtlar Vergisi Nasıl Gider Kaydedilir?

Sisteme giriş yapıldıktan sonra, sol menüde yer alan “Muhasebe Bilgileri” başlığı altında yer alan “Gider Ekle” menüsü tıklanarak “Belge Bilgisi” bölümünde belge türü “diğer” seçildikten sonra “Gider Kalemleri” bölümünde sırasıyla “alış türü” “normal alım”, “gider kayıt türü” “gider kabul edilmeyen ödemeler” ve “gider kayıt alt türü” “binek otomobillerin MTV gideri” seçilerek kayıt yapılabilir.

24-) Binek Araçların Zorunlu Trafik Poliçeleri Nasıl Kaydedilir?

Sisteme giriş yapıldıktan sonra, sol menüde yer alan “Muhasebe Bilgileri” başlığı altında yer alan “Gider Ekle” menüsü tıklanarak “Belge Bilgisi” bölümünde belge türü “diğer” seçildikten sonra “Gider Kalemleri” bölümünde sırasıyla “alış türü” “normal alım”, “gider kayıt türü” “serbest meslek kazancına ait giderler” veya “indirilecek giderler” ve “gider kayıt alt türü” “araç sigorta giderleri (trafik, kasko)” seçildikten sonra “KDV’siz işlem” seçeneğinden “vardır” seçilerek kayıt yapılabilir.

25-) Trafik Kasko Gideri Nasıl Kaydedilir?

Sisteme giriş yapıldıktan sonra, sol menüde yer alan “Muhasebe Bilgileri” başlığı altında yer alan “Gider Ekle” menüsü tıklanarak “Belge Bilgisi” bölümünde belge türü “diğer” seçildikten sonra “Gider Kalemleri” bölümünde sırasıyla “alış türü” “normal alım”, “gider kayıt türü” “serbest meslek kazancına ait giderler” veya “indirilecek giderler” ve “gider kayıt alt türü” “araç sigorta giderleri ”(trafik,kasko)” seçildikten sonra KDV”siz işlem seçeneğinden  “vardır” seçilerek kayıt yapılabilir.

26-) Vade Farkı Gideri Nasıl Kaydedilir?

Sisteme giriş yapıldıktan sonra, sol menüde yer alan “Muhasebe Bilgileri” başlığı altında yer alan “Gider Ekle” menüsü tıklanarak “Belge Bilgisi” bölümünde uygun belge türü seçildikten sonra “Gider Kalemleri” bölümünde sırasıyla “alış türü” “normal alım”, “gider kayıt türü” “serbest meslek kazancına ait giderler” veya “indirilecek giderler” ve “gider kayıt alt türü” “finansman gideri veya faiz gideri” seçilerek kayıt yapılabilir.

27-) Oda Aidat Gideri Nasıl Kaydedilir?

Sisteme giriş yapıldıktan sonra, sol menüde yer alan “Muhasebe Bilgileri” başlığı altında yer alan “Gider Ekle” menüsü tıklanarak “Belge Bilgisi” bölümünde belge türü “diğer” seçildikten sonra “Gider Kalemleri” bölümünde sırasıyla “alış türü” “normal alım”, “gider kayıt türü” “serbest meslek kazancına ait giderler” veya “indirilecek giderler” ve “gider kayıt alt türü” “ mesleki teşekküllere ödenen oda, dernek ve sendika aidatları” seçildikten sonra “KDV’siz işlem” seçeneğinden “vardır” seçilerek kayıt yapılabilir.

28-) İşyeri Sigorta Gideri Nasıl Kaydedilir?

Sisteme giriş yapıldıktan sonra, sol menüde yer alan “Muhasebe Bilgileri” başlığı altında yer alan “Gider Ekle” menüsü tıklanarak “Belge Bilgisi” bölümünde uygun belge türü seçildikten sonra “Gider Kalemleri” bölümünde sırasıyla “alış türü” “normal alım”, “gider kayıt türü” “serbest meslek kazancına ait giderler” veya “indirilecek giderler” ve “gider kayıt alt türü” “işyeri sigorta giderleri” seçilerek kayıt yapılabilir.

29-) Temsil ve Ağırlama Gideri Nasıl Kaydedilir?

Sisteme giriş yapıldıktan sonra, sol menüde yer alan “Muhasebe Bilgileri” başlığı altında yer alan “Gider Ekle” menüsü tıklanarak “Belge Bilgisi” bölümünde uygun belge türü seçildikten sonra “Gider Kalemleri” bölümünde sırasıyla “alış türü” “normal alım”, “gider kayıt türü” “serbest meslek kazancına ait giderler” veya “indirilecek giderler” ve “gider kayıt alt türü” “yemek, market vs. gıda harcamaları veya “temsil ağırlama gideri” seçilerek kayıt yapılabilir.

30-) Katma Değer Vergisi Tevkifatı ve Stopaj Tevkifatına Tabi Araç Kiralama Gideri Nasıl Kaydedilir?

Sisteme giriş yapıldıktan sonra, sol menüde yer alan “Muhasebe Bilgileri” başlığı altında yer alan “Gider Ekle” menüsü tıklanarak “Belge Bilgisi” bölümünde belge türü “diğer” seçildikten sonra “Gider Kalemleri” bölümünde sırasıyla “alış türü” “normal alım”, “gider kayıt türü” “serbest meslek kazancına ait giderler” veya “indirilecek giderler” ve “gider kayıt alt türü” “araç kiralama gideri” seçildikten sonra “KDV tevkifatlı alım” butonunun “var” seçilmesinin ardından “KDV tevkifatı” ve “ödeme türü” kutucuklarında “uygun tür” seçildikten sonra “stopajlı alım” butonunun “var” seçilmesinin ardından “stopaj” kutucuğundan “uygun tür” seçilerek kayıt yapılabilir.

31-) Araç Kiralama Gideri Nasıl Kaydedilir?

Sisteme giriş yapıldıktan sonra, sol menüde yer alan “Muhasebe Bilgileri” başlığı altında yer alan “Gider Ekle” menüsü tıklanarak “Belge Bilgisi” bölümünde uygun belge türü seçildikten sonra “Gider Kalemleri” bölümünde sırasıyla “alış türü” “normal alım”, “gider kayıt türü” “serbest meslek kazancına ait giderler” veya “indirilecek giderler” ve “gider kayıt alt türü” “araç kiralama gideri” seçilerek kayıt yapılabilir.

32-) Bankacılık Gideri Nasıl Kaydedilir?

Sisteme giriş yapıldıktan sonra, sol menüde yer alan “Muhasebe Bilgileri” başlığı altında yer alan “Gider Ekle” menüsü tıklanarak “Belge Bilgisi” bölümünde belge türü “diğer” seçildikten sonra “Gider Kalemleri” bölümünde sırasıyla “alış türü” “normal alım”, “gider kayıt türü” “serbest meslek kazancına ait giderler” veya “indirilecek giderler” ve “gider kayıt alt türü” “bankacılık gideri” seçilerek kayıt yapılabilir.

33-) Kur Farkı Gideri Nasıl Kaydedilir?

Sisteme giriş yapıldıktan sonra, sol menüde yer alan “Muhasebe Bilgileri” başlığı altında yer alan “Gider ekle” menüsü tıklanarak “Belge Bilgisi” bölümünde uygun belge türü seçildikten sonra “Gider Kalemleri” bölümünde sırasıyla “alış türü” “normal alım”, “gider kayıt türü” “serbest meslek kazancına ait giderler” veya “indirilecek giderler” ve “gider kayıt alt türü” “kur farkı gideri” seçilerek kayıt yapılabilir.

34-) Komisyon Gideri Nasıl Kaydedilir?

Sisteme giriş yapıldıktan sonra, sol menüde yer alan “Muhasebe Bilgileri” başlığı altında yer alan “Gider Ekle” menüsü tıklanarak “Belge Bilgisi” bölümünde uygun belge türü seçildikten sonra “Gider Kalemleri” bölümünde sırasıyla “alış türü” “normal alım”, “gider kayıt türü” “serbest meslek kazancına ait giderler” veya “indirilecek giderler” ve “gider kayıt alt türü” “komisyon gideri” seçilerek kayıt yapılabilir.

35-) Faiz Gideri Nasıl Kaydedilir?

Sisteme giriş yapıldıktan sonra, sol menüde yer alan “Muhasebe Bilgileri” başlığı altında yer alan “Gider Ekle” menüsü tıklanarak “Belge Bilgisi” bölümünde belge türü “diğer” seçildikten sonra “Gider Kalemleri” bölümünde sırasıyla “alış türü” “normal alım”, “gider kayıt türü” “serbest meslek kazancına ait giderler” veya “indirilecek giderler” ve “gider kayıt alt türü” “faiz gideri” seçilerek kayıt yapılabilir.

36-) Özel İletişim Vergisi Nasıl Gider Kaydedilir?

Sisteme giriş yapıldıktan sonra, sol menüde yer alan “Muhasebe Bilgileri” başlığı altında yer alan “Gider Ekle” menüsü tıklanarak “Belge Bilgisi” bölümünde uygun belge türü seçildikten sonra “Gider Kalemleri” bölümünde sırasıyla “alış türü” “normal alım”, “gider kayıt türü” “gider kabul edilmeyen ödemeler” ve “gider kayıt alt türü” “özel iletişim vergisi” seçilerek kayıt yapılabilir.

37-) Basit Usulde Vergilendirilen Mükelleflerin Dönem Başı Emtiası Nasıl Kaydedilir?

Sisteme giriş yapıldıktan sonra, sol menüde yer alan “Muhasebe Bilgileri” başlığı altında yer alan “Gider Ekle” menüsü tıklanarak “Belge Bilgisi” bölümünde belge türü "tevsiki zaruri olmayan gider" seçildikten sonra “Gider Kalemleri” bölümünde sırasıyla “alış türü” “normal alım”, “gider kayıt türü” “ticari mal alışı” ve “gider kayıt alt türü” “dönem başı emtia” seçilerek kayıt yapılabilir.

38-) Fiyat Farkına İlişkin Satıştan İadeler Nasıl Kaydedilir?

Sisteme giriş yapıldıktan sonra, sol menüde yer alan “Muhasebe Bilgileri” başlığı altında yer alan “Gider Ekle” menüsü tıklanarak “Belge Bilgisi” bölümünde uygun belge türü seçildikten sonra “Gider Kalemleri” bölümünde sırasıyla “alış türü” “satıştan iadeler”, uygun “gider kayıt türü” ve “gider kayıt alt türü seçilerek kayıt yapılabilir.

39-) Sıfır Km Binek Araçların Özel Tüketim Vergisi Nasıl Gider Kaydedilir?

Sisteme giriş yapıldıktan sonra, sol menüde yer alan “muhasebe bilgileri” başlığı altında yer alan “gider ekle” menüsü tıklanarak “belge bilgisi” bölümünde uygun belge türü seçildikten sonra “gider kalemleri” bölümünde sırasıyla “alış türü” “normal alım”, “gider kayıt türü” “serbest meslek kazancına ait giderler” veya “indirilecek giderler” ve “gider kayıt alt türü” “sıfır araçlara ait ÖTV gideri” seçildikten sonra “KDV’siz işlem” seçeneğinden “vardır” seçilerek kayıt yapılabilir.

40-) Sıfır Km Binek Araçların Katma Değer Vergisi Nasıl Gider Kaydedilir?

Sisteme giriş yapıldıktan sonra, sol menüde yer alan “muhasebe bilgileri” başlığı altında yer alan “gider ekle” menüsü tıklanarak “belge bilgisi” bölümünde uygun belge türü seçildikten sonra “gider kalemleri” bölümünde sırasıyla “alış türü” “normal alım”, “gider kayıt türü” “serbest meslek kazancına ait giderler” veya “indirilecek giderler” ve “gider kayıt alt türü” “sıfır araçlara ait KDV gideri” seçildikten sonra “KDV’siz işlem” seçeneğinden “vardır” seçilerek kayıt yapılabilir.

41-) 4.400-TL Altında Olan Sabit Kıymet Alışları Nasıl Gider Kaydedilir?

Sisteme giriş yapıldıktan sonra, sol menüde yer alan "muhasebe bilgileri" başlığı altında yer alan “gider ekle” menüsü tıklanarak “belge bilgisi” bölümünde uygun belge türü seçildikten sonra “gider kalemleri” bölümünde sırasıyla “alış türü” “normal alım”, “gider kayıt türü” “serbest meslek kazancına ait giderler” veya “indirilecek giderler” ve gider kayıt alt türü “doğrudan gider yazılan demirbaşlar” seçilerek kayıt yapılabilir.

42-) İşletme Defterine Dönem Başı Emtia Nasıl Kaydedilir?

Sisteme giriş yapıldıktan sonra, sol menüde yer alan "muhasebe bilgileri" başlığı altında yer alan “gider ekle” menüsü tıklanarak “belge bilgisi” bölümünde belge türü "tevsiki zaruri olmayan gider" seçildikten sonra “gider kalemleri” bölümünde sırasıyla alış türü “normal alım”, gider kayıt türü “ticari mal alışı” ve gider kayıt alt türü “dönem başı emtia” seçilerek kayıt yapılabilmektedir.

43-) Tevkifata Tabi Gider Kayıtlarına İlişkin Tür Kodlarının Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerine Yansımaması Durumunda Ne Yapılmalıdır?

Sistemde “gider ekle” fonksiyonu kullanmak suretiyle “stopajlı alım vardır” seçeneği işaretlendikten sonra söz konusu beyannamelere otomatik aktarım sağlanabilecektir.

44-) Dönemsellik İlkesi Kapsamında Gider Kayıtları Nasıl Kaydedilir?

Sisteme giriş yapıldıktan sonra, sol menüde “Muhasebe Bilgileri” başlığı altında yer alan “Gider Ekle” menüsü tıklanarak “Belge Bilgisi” bölümünde “uygun” belge türü seçildikten sonra “Gider Kalemleri” bölümünde sırasıyla,   alış türü “normal alım, “ gider kayıt türü ve gider kayıt alt türünde  “uygun tür” seçildikten sonra “dönemsellik ilkesi” butonu “vardır” seçilerek “ana kayıt” işleminin yapılmasının ardından, gider ekle fonksiyonu kullanmak suretiyle belge türü seçeneğinden “dönemsellik gider türü” seçilerek, giderlerin dönem(ler) itibari ile kaydedilmesi gerekmektedir.

45-) Dönemsellik İlkesi Kapsamında Gider Kaydı Hangi Mükellefler İçin Mümkündür?

Dönemsellik ilkesi kapsamında gider kalemlerinin kaydedilmesi, basit usul,  işletme ve çiftçi işletme defterleri için mümkün bulunmaktadır.

46-) İşletme Defterinde “Değersiz Hale Gelen Alacaklara İlişkin Gider” Nasıl Kaydedilir?

Sisteme giriş yapıldıktan sonra, sol menüde yer alan "Muhasebe Bilgileri" başlığı altında yer alan “Gider Ekle” menüsü tıklanarak “Belge Bilgisi” bölümünde belge türü "diğer" seçildikten sonra “Gider Kalemleri” bölümünde sırasıyla “alış türü” “normal alım”, “gider kayıt türü” “indirilecek giderler” ve “gider kayıt alt türü” “Değersiz Hale Gelen Alacaklara İlişkin Giderler” seçilerek kayıt yapılabilir.

Söz konusu kayıt KDV Beyannamesinin “İndirimler” tablosunun” “111-Değersiz Hale Gelen Alacaklara İlişkin İndirilecek KDV” satırına otomatik yansır.

47-) Tevkifata Tabi “Kanunen Gider Kabul Edilmeyen Ödemelere İlişkin Kayıtların “Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesine” Otomatik Aktarımı İçin Nasıl Kayıt Yapılmalı?

 Sisteme giriş yapıldıktan sonra, sol menüde yer alan “Muhasebe Bilgileri” başlığı altında yer alan “Gider Ekle” menüsü tıklanarak “Belge Bilgisi” bölümünde “diğer” belge türü seçildikten sonra “Gider Kalemleri” bölümünde sırasıyla uygun “alış türü” “normal alım” “gider kayıt türü” “gider kabul edilmeyen ödemeler” ve “gider kayıt alt türü” “uygun tür” seçildikten sonra “stopajlı alım” butonunun “var” seçilmesinin ardından “stopaj” kutucuğundan “uygun tür” seçilerek kayıt yapılması durumunda, söz konusu gider kaydı “Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi”ne otomatik olarak yansır.

48-) KDV Tevkifatı Kapsamındaki “Temizlik Hizmet Alımı” Nasıl Kaydedilir?

Sisteme giriş yapıldıktan sonra, sol menüde yer alan “Muhasebe Bilgileri” başlığı altında yer alan “Gider Ekle” menüsü tıklanarak “Belge Bilgisi” bölümünde uygun belge türü seçildikten sonra “Gider Kalemleri” bölümünde sırasıyla uygun “alış türü”, “gider kayıt türü” ve “gider kayıt alt türü” seçildikten sonra “KDV tevkifatlı alım” butonundan “var” seçilip “KDV tevkifatı” kutucuğundan “212-Temizlik Hizmetleri” ve “Ödeme Türü” kutucuğundan” “102-KDV Genel Uygulama Tebliği Gereği Yapılan Ödemeler” seçilerek kayıt yapılabilir.

49-) KDV Tevkifatı Kapsamındaki “Servis Taşımacılığı Hizmet Alımı” Nasıl Kaydedilir?

Sisteme giriş yapıldıktan sonra, sol menüde yer alan “Muhasebe Bilgileri” başlığı altında yer alan “Gider Ekle” menüsü tıklanarak “Belge Bilgisi” bölümünde uygun belge türü seçildikten sonra “Gider Kalemleri” bölümünde sırasıyla uygun “alış türü”, “gider kayıt türü” ve “gider kayıt alt türü” seçildikten sonra “KDV tevkifatlı alım” butonundan “var” seçilip “KDV tevkifatı” kutucuğundan “214- Servis Taşımacılığı Hizmeti” ve “Ödeme türü” kutucuğundan “102-KDV Genel Uygulama Tebliği Gereği Yapılan Ödemeler” seçilerek kayıt yapılabilir.

50-) KDV Tevkifatı Kapsamındaki “Yemek Servis Hizmet Alımı” Nasıl Kaydedilir?

Sisteme giriş yapıldıktan sonra, sol menüde yer alan “Muhasebe Bilgileri” başlığı altında yer alan “Gider Ekle” menüsü tıklanarak “Belge Bilgisi” bölümünde uygun belge türü seçildikten sonra “Gider Kalemleri” bölümünde sırasıyla uygun “alış türü”, “gider kayıt türü” ve “gider kayıt alt türü” seçildikten sonra “KDV tevkifatlı alım” butonundan “var” seçilip “KDV tevkifatı” kutucuğundan “ 204- Yemek Servis Hizmeti”  ve “Ödeme Türü” kutucuğundan “102-KDV Genel Uygulama Tebliği Gereği Yapılan Ödemeler” seçilerek kayıt yapılabilir .

51-) KDV Tevkifatı Kapsamındaki “Özel Güvenlik Hizmet Alımı” Nasıl Kaydedilir?

Sisteme giriş yapıldıktan sonra, sol menüde yer alan “Muhasebe Bilgileri” başlığı altında yer alan “Gider Ekle” menüsü tıklanarak “Belge Bilgisi” bölümünde uygun belge türü seçildikten sonra “Gider Kalemleri” bölümünde sırasıyla uygun “alış türü”, “gider kayıt türü” ve “gider kayıt alt türü” seçildikten sonra “KDV tevkifatlı alım” butonundan “var” seçilip “KDV tevkifatı” kutucuğundan “207- Özel Güvenlik Hizmeti”  ve “Ödeme Türü” kutucuğundan “102-KDV Genel Uygulama Tebliği Gereği Yapılan Ödemeler” seçilerek kayıt yapılabilir.

52-) KDV Tevkifatı Kapsamındaki “Baskı ve Basım Hizmet Alımı” Nasıl Kaydedilir?

Sisteme giriş yapıldıktan sonra, sol menüde yer alan “Muhasebe Bilgileri” başlığı altında yer alan “Gider Ekle” menüsü tıklanarak “Belge Bilgisi” bölümünde uygun belge türü seçildikten sonra “Gider Kalemleri” bölümünde sırasıyla uygun “alış türü”, “gider kayıt türü” ve “gider kayıt alt türü” seçildikten sonra “KDV tevkifatlı alım” butonundan “var” seçilip “KDV tevkifatı” kutucuğundan  “215- Her Türlü Baskı ve Basım Hizmetleri”  ve “Ödeme Türü” kutucuğundan “102-KDV Genel Uygulama Tebliği Gereği Yapılan Ödemeler” seçilerek kayıt yapılabilir

53-) KDV Tevkifatı Kapsamındaki “Yapı Denetim Hizmet Alımı” Nasıl Kaydedilir?

Sisteme giriş yapıldıktan sonra, sol menüde yer alan “Muhasebe Bilgileri” başlığı altında yer alan “Gider Ekle” menüsü tıklanarak “Belge Bilgisi” bölümünde uygun belge türü seçildikten sonra “Gider Kalemleri” bölümünde sırasıyla uygun “alış türü”, “gider kayıt türü” ve “gider kayıt alt türü” seçildikten sonra “KDV tevkifatlı alım” butonundan “var” seçilip “KDV tevkifatı” kutucuğundan “208-Yapı Denetim Hizmeti”  ve “Ödeme Türü” kutucuğundan “102-KDV Genel Uygulama Tebliği Gereği Yapılan Ödemeler” seçilerek kayıt yapılabilir.

54-) KDV Tevkifatı Kapsamındaki “Yemek Servis Hizmet Alımı” Nasıl Kaydedilir?

Sisteme giriş yapıldıktan sonra, sol menüde yer alan “Muhasebe Bilgileri” başlığı altında yer alan “Gider Ekle” menüsü tıklanarak “Belge Bilgisi” bölümünde uygun belge türü seçildikten sonra “Gider Kalemleri” bölümünde sırasıyla uygun “alış türü”, “gider kayıt türü” ve “gider kayıt alt türü” seçildikten sonra “KDV tevkifatlı alım” butonundan “var” seçilip “KDV tevkifatı” kutucuğundan “ 204- Yemek Servis Hizmeti”  ve “Ödeme Türü” kutucuğundan “102-KDV Genel Uygulama Tebliği Gereği Yapılan Ödemeler” seçilerek kayıt yapılabilir.

55-) Stopaja (Tevkifata) Tabi Giderlerin “Muhtasar Prim Hizmet Beyannamesine” Otomatik Aktarımı İçin Nasıl Kayıt Yapılmalı?

Sisteme giriş yapıldıktan sonra, sol menüde yer alan “Muhasebe Bilgileri” başlığı altında yer alan “Gider Ekle” menüsü tıklanarak “Belge Bilgisi” bölümünde uygun belge türü seçildikten sonra “Gider Kalemleri” bölümünde sırasıyla uygun “alış türü”, “gider kayıt türü” ve “gider kayıt alt türü” seçildikten sonra “stopajlı alım” butonunun “var” seçilmesinin ardından “stopaj” kutucuğundan “uygun tür” seçilerek kayıt yapılması durumunda, söz konusu gider kaydı “Muhtasar Beyanname” ya da “Muhtasar Prim Hizmet Beyannamesine” otomatik olarak aktarılacaktır.

56-) Hızlı Kayıt Türleri ile Gider Kaydı Nasıl Yapılır?

Sisteme giriş yapıldıktan sonra, sol menüdeki “Muhasebe Bilgileri” başlığı altında yer alan “Gider Ekle” menüsünden “Gider Kalemleri” bölümünün üst satırında bulunan “Hızlı Kayıt Türleri” butonu tıklanıp uygun “gider türü” nün seçilmesi ve tutar bölümünün doldurulması ile kayıt işlemi yapılır.

57-) Hızlı Kayıt Türlerinde Hangi Bilgiler Sistem Tarafından Doldurulmaktadır?

“Gider Kalemleri” bölümünde yer alan “normal alım”, “gider kayıt türü”, “gider kayıt alt türü”, “KDV oranı” ve “stopaj kodu” bilgileri seçilen “hızlı kayıt türü” ne bağlı olarak Sistem tarafından seçilmektedir. Bununla birlikte söz konusu bilgilerin manuel (elle) değiştirilmesi mümkündür.

58-) Tevsiki Zaruri Olmayan Belge Türü ile Hangi Gider Kayıtları Yapılabilmektedir?

Amortisman gider kayıtları, dönem başı emtia mevcuduna ilişkin kayıtların bu tür ile Sisteme girilebilmesi mümkündür.

59-) Diğer Belge Türü ile Hangi Gider Kayıtları Yapılabilir?

Çalışan personel bordo gideri, brüt ücret, SGK işveren payı, işsizlik işveren payı, ihbar tazminatı, kıdem tazminatı, kira gideri, faiz gideri, komisyon gideri, kur farkı gideri, damga vergisi gideri, kasko gideri, sigorta gideri ve aidat giderine ilişkin kayıtların bu tür ile Sisteme girilebilmesi mümkündür.