Envanter-Takip Listesi

Yardım

Arama terimini giriniz.

1-) Envanter Takip Listesi Kullanmak Zorunlu Mu?

Ticari kazançları basit usulde tespit edilen mükellefler ile işletme hesabı esasına göre defter tutan (faaliyet konusu itibari ile emtia alım-satım işi ile iştigal eden) mükelleflerin “Envanter Takip Listesi” kullanması zorunludur.

2-) Basit Usulde Vergilendirilen Mükelleflerin Envanter Takip Listesi Kullanması Zorunlu Mu?

Ticari kazançları basit usulde tespit edilen (faaliyet konusu itibari ile emtia alım-satım işi ile iştigal eden)  mükelleflerin “Envanter Takip Listesi” kullanması zorunludur.

3-) İşletme Hesabı Esasına Göre Defter Tutan Tüm Mükelleflerin Envanter Listesi Kullanması Zorunlu Mu?

İşletme hesabı esasına göre defter tutan , (faaliyet konusu itibari ile emtia alım-satım işi ile iştigal eden) mükelleflerin “Envanter Takip Listesi” kullanması zorunludur.

4-) Envanter Takip Listesi Neyi İfade Etmektedir?

Envanter listesinde takip ettiğiniz emtia giriş ve çıkışlarını “dönem başı, birinci geçici vergi dönemi, ikinci geçici vergi dönemi, üçüncü geçici vergi dönemi, dönem sonu” şeklinde detaylı takip edilebileceği gibi, her bir dönem için tek kayıt ile envanterlerin takip edildiği listeyi ifade etmektedir. Mükelleflerin, hangi detay kırılımında envanter kalemi ekleyeceği mükellefin isteğine bırakılmıştır.

5-) Envanter Takip Listesi Menüsü Hangi Mükelleflerde Yer Almaktadır?

Ticari kazançları basit usulde tespit edilen mükellefler ile işletme hesabı esasına göre defter tutan mükelleflerde “Envanter Takip Listesi” menüsü yer almaktadır.

6-) Envanter Takip Listesi Menüsüne Nasıl Giriş Yapılır?

Sisteme giriş yapıldıktan sonra, sol menüde yer alan “Muhasebe Bilgileri” başlığı altında yer alan “Envanter Takip Listesi” menüsü tıklanarak giriş yapılabilecektir.

7-) Envanter Takip Listesi Kalemleri Nasıl Oluşturulur ve Kaydedilir?

Sisteme giriş yapıldıktan sonra, sol menüde “Muhasebe Bilgileri” başlığı altında yer alan “Envanter Takip Listesi “menüsü tıklanarak giriş yapılmasının ardından “dönem” seçimi yapılır ve ardından “görüntüleme” butonu tıklanır ve ekranda açılan, “stok kodu”, “stok adı”, “birim fiyat”,“miktar”,”tutar (KDV hariç)” bilgileri, ilgili dönemler itibari ile, dönem başı ve/veya dönem sonu mal mevcudu girişleri yapılarak kaydedilir.

8-) Envanter Takip Listesi Gelir ve Gider Kayıtlarından Hareketle Otomatik Oluşturulabilir Mi?

Envanter Takip Listesi gelir ve gider  (mal alış/ satış)  kayıtlarından bağımsız olarak oluşturulmaktadır. Listeye manüel(elle) girişlerin yapılması mümkündür. Envanter listesi ile gelir gider kayıtları ve hesap özeti arasında bir ilişki bulunmamaktadır.

9-) Envanter Takip Listesinde Yer Alan Kalemlerde Güncellenme, Görüntüleme ve Silme İmkânı Var Mı?

Envanter Takip Listesinde yer alan ve işlem yapılmak istenen kalemin üzerine tıklanarak, gerekli değişiklik, silme ve görüntüleme yapılabilme imkânı bulunmaktadır.

10-) Geçici Vergi Dönemleri İtibari İle Dönem Sonu Mal Mevcudunun “Envanter Takip Listesine” Kaydedilmesi Zorunlu Mu?

Dönem sonu mal mevcudunun, üçer aylık dönemler itibari ile Envanter Takip Listesine tek kayıtla giriş yapılması zorunludur. Dönem sonu mal mevcudunun hangi detay kırılımında giriş yapılabilmesi mükellefin isteğine bırakılmıştır.

11-) Envanter Takip Listesinde Oluşturulacak Kalemlere İlişkin Bilgi Girişleri Hangi Düzeyde Olmalıdır?

Envanter listesinde takip ettiğiniz emtia giriş ve çıkışlarını “dönem başı, birinci geçici vergi dönemi, ikinci geçici vergi dönemi, üçüncü geçici vergi dönemi, dönem sonu” şeklinde detaylı takip edilebileceği gibi, her bir dönem için tek kayıtla da takip edilebilecektir. Mükelleflerin, hangi detay kırılımında envanter kalemi ekleyeceği mükellefin isteğine bırakılmıştır.