İşletme Hesabı

İşletme Hesabı

Gelir vergisine tabi olan ticaret ve sanat erbabından basit usul koşullarını taşımayanların ticari kazançları gerçek usule göre tespit edilir. Gerçek usule tabi mükellefler tutacakları defterler yönünden iki sınıfa ayrılırlar. Birinci sınıf tacirler bilanço esasına göre defter tutarken, ikinci sınıf tacirler ile işletme hesabı esasına göre defter tutarlar.

Ticari kazanç elde eden mükelleflere ilişkin vergi rehberine buradan ulaşabilirsiniz.